Nyheter

Goda utsikter för bygg- och fastighetsbranschen

Genom virtual reality kan man få uppleva hur utsikten ser ut från en enskild balkong

Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt talade om tillväxt under Fastighetsmässans första dag den 15 mars. Den ökade urbanisering som sker skapar stora möjligheter för svenska företag inom bygg- och fastighetsbranschen, uttryckte han.

Det finns ett stort kunnande i Sverige inom hållbart stadsbyggande och smart teknik för att bygga städer med allt från en god infrastruktur till fungerande avfallshantering. Fredrik Reinfeldt var en av talarna under Fastighetsmässan i Kista där han talade om den kraftiga befolkningstillväxten som sker i världen.

– Utanför Europa sker en stor och snabb ökning av befolkningen, som också får en allt större medelklass i takt med att världsfattigdomen minskar. Det ställer stora krav på växande städer och det i sin tur innebär en stor möjlighet för de företag som har lösningar för att bygga moderna städer, främst i Kina och Indien.

Reinfeldt testade också den senaste VR-tekniken från utvecklingsbolaget wec360° där man i företagets monter kunde kliva in i ett lägenhetsprojekt innan spaden har satts i marken.

– Här kan bostadsköpare få en känsla för rummen ner till minsta detalj som färgen på köksluckorna. Man kan också se hur ljuset faller in från fönstren och hur utsikten ser ut från en enskild balkong, säger Mattias von Corswant, vd och grundare för wec360°.
De visade också augmented reality, där man genom att hålla en läsplatta över en situationsplan kan se hus själva huset kommer att se ut och därmed få en helhetsbild över fastigheten.

Under Fastighetsmässan fick också Einar Mattsson utmärkelsen ”Framtidens fastighet 2017” för nollenergifastigheten i kvarteret Taklampan. Husen med sina 64 hyreslägenheter står för en hållbar vision för framtidens boende.

Motivering:
”Till en fastighet som har gjort ett avtryck med en hållbar vision för framtiden. En fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och ett hållbart miljötänk ur flera aspekter. Fastigheten skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i och utanför fastigheten. En fastighet som är byggd för framtidens utmaningar helt enkelt.”

– Det är roligt att bli uppmärksammad för ett helhetskoncept som resulterar i en nollenergistandard för två förhållandevis stora hyreshus, säger vice koncernchef Mikael Anjou i en kommentar till priset för ”Framtidens fastighet 2017”.

Kvarteret Taklampan genomsyras av ett miljötänk i stort som smått och är projekterad för Miljöbyggnad Guld. Genom att involvera de boende i hållbarhetsarbetet har Einar Mattsson också skapat en bättre användarupplevelse. De boende kan till exempel i en app löpande följa sin elförbrukning och totalt finns tio laddningsstolpar för elbilar.

Husen har ett tätt klimatskal med treglasfönster för att minska energiförlusterna. Uppvärmningen av husen är mycket effektiv då energi återvinns både i ventilationen och spillvattnet. Dessutom bidrar solcellspaneler på båda taken med energi till fastigheten.

Då husen är byggda i anslutning till ett naturreservat har man valt en träfasad som på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Man har också valt att behålla så mycket natur som möjligt med träd och stenar, som del av gestaltningen.

Träbyggande var också en av programpunkterna i seminarieprogrammet där energi- och klimatstrateg Johnny Kellner talade om skillnaderna i klimatpåverkan mellan trä- och betonghus. En studie från Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan under själva byggprocessen är mycket större än man tidigare trott, närmare 40 procent av den totala livscykelanalysen, jämfört med 15 procent som man har gått efter tidigare.

– Jämfört med betongstomme har trähuset dessutom hälften så stor klimatpåverkan under byggprocessen. Jag tror att träbyggandet kommer att öka även om jag inte vill framhäva något material framför det andra. Vi har i alla fall fått forskningsanslag till att studera och jämföra olika metoder närmare, avslutar Johnny Kellner.

Jenny Marcuson Fors