Göran Persson stäms av byggare

Göran Persson stäms av byggare
Förra statsministern Göran Persson stäms av en byggare. Konflikten handlar om hur många arbetstimmar som ska faktureras vid en husrenovering.

Det är Erik Sjögrens Byggnads som har lämnat in en stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt. Företaget vill ha betalt för arbete utfört i samband med att ett av Perssons hus på jordbruksfastigheten Övre Torp renoverades och fick en tillbyggnad i slutet av 2010.

I stämningsansökan står det att Göran Persson är skyldig företaget ungefär en halv miljon kronor, fördelat på tre fakturor. Till detta tillkommer räntekostnader.

— Rent juridiskt är det väldigt enkelt. Entreprenören har inte fått pengar för det arbete man gjort. Och det är mycket pengar också för entreprenören i det här fallet, säger advokaten Lennart Åhl, som företräder Erik Sjögrens Byggnads.

— Utan att i nuläget gå in på detaljer så kan jag säga att jag fått se övertygande bevis på att entreprenörens bevis är starka, tillägger han.

Göran Perssons juridiska ombud, Henrik Bellander, anser dock att entreprenören överdrivit antalet nedlagda arbetstimmar. Totalt rör det sig om 600-700 timmar som inte stämmer.

— Beställaren har genom egen löpande kontroll, och genom uppgifter från andra entreprenörer, kunnat konstatera att entreprenören har fakturerat och redovisat arbetstimmar som aldrig har utförts, säger Henrik Bellander.

I stämningsansökan meddelar Erik Sjögrens Byggnads att man jobbat 40 timmar per vecka, men att medarbetarna varit lediga på fredagarna. Det här är en efterkonstruktion, anser Henrik Bellander.

— När min klient först fick se fakturorna begärde han att få se tidssedlarna. Där intygade medarbetare att de varit på plats på fredagar. Men beställaren har genom att själv ha varit på plats kunnat se att arbete inte utförts på de dagar och tider byggbolaget hävdar, varken enligt tidssedlarna eller så som entreprenören i efterhand försökt förklara innehållet i tidssedlarna, säger Henrik Bellander.

Göran Persson har nu två veckor på sig att svara på entreprenörens stämningsansökan.

— Vi kommer att redovisa varför vi inte tycker att tiderna stämmer, och entreprenören måste förklara varför tidssedlarna inte stämmer, säger Henrik Bellander.

Relaterade artiklar

”Väntar på konkret politik från den nya regeringen”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”