Nyheter

Göteborg håller byggtakten uppe

Vid halvårsskiftet i år pågick byggandet av drygt 8 000 bostäder i Göteborg, vilket är en ökning jämfört med samma tidpunkt förra året. Foto: Getty Images

Över 2 000 bostäder har hittills färdigställts i Göteborg under året, det visar fastighetskontorets statistik över bostadsbyggandet för första halvåret 2019.
De gör också bedömningen att byggandet kommer att fortsätta öka. 

Antal påbörjade bostäder ökade kraftigt i Göteborg under 2017 och har kontinuerligt legat på en hög nivå sedan dess. 
Fastighetskontorets bedömning av bostadsbyggandet är att antalet färdigställda bostäder under 2019 kan uppgå till cirka 4 300 och till över 4 000 under 2020. 

Vid halvårsskiftet i år pågick byggandet av drygt 8 000 bostäder, vilket är en ökning med cirka 1 300 bostäder jämfört med samma tidpunkt 2018.

Fastighetskontoret bedömer att det finns planmässiga förutsättningar för att bostadsbyggandet ska kunna öka ytterligare, men att utvecklingen av byggkonjunkturen och efterfrågan utgör stora osäkerhetsfaktorer.

Den enskilt största riskfaktorn för förskjutningar av byggstarterna i Göteborg är svagare marknads- och finansieringsförutsättningar för byggaktörerna.