Nyheter

Göteborg hårdsatsar på trähus

Flerbostadshus i trä är ett sätt att få fler ekologiska hus i Göteborg. Det anser kommunen som prioriterar byggföretag som bygger i trä när markanvisningar beviljas.

— Vi vill gärna att det byggs mer flerfamiljhus i trä i Göteborg. Det är ett miljövänligt byggande som förmodligen är billigare. Det känns väldigt spännande, säger fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson.

Göteborgs kommunfullmäktige har tagit beslut om att stimulera träbyggandet i staden, vilket delvis sker genom att markanvisning ges till byggföretag som är villiga att bygga i trä.
— Alla byggherrar slår inte klackarna i taket, men det finns tillräckligt många som är intresserade. Det är värt att pröva nya sätt att få till mer ekologiskt byggande, säger Owe Nilsson.

Utöver det kommer kommunen själv att prioritera träbyggande när den egna marken exploateras. Det är aktuellt bland annat för satsningar på Södra Älvstranden, Frihamnen och Backaplan.

Göteborgs träbyggarambitioner var ett av samtalsämnena under torsdagen, då en konferens kring träbyggande hölls med Owe Nilsson som inledningstalare. Under konferensdagen lanserades satsningen Trästad 2012, ett samarbete mellan staten, kommunerna och Sveriges Träbyggnadskansli för modernt träbyggande.

Satsningen ska tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker. Syftet är att utveckla svensk kompetens inom industriell träbyggnadsteknik och på sikt nå ut på den globala byggmarknaden.

Trästad 2012 tar över efter den nationella Träbyggnadsstrategin som regeringen drev 2005-2008. Än så länge ingår tolv kommuner i satsningen: Eslöv, Borås, Varberg, Växjö, Västervik, Haninge, Örebro, Falun, Karlstad, Sundsvall, Skellefteå och Lycksele.

— Att utveckla träbyggnadstekniken ligger i tiden eftersom konjunkturutvecklingen innebär att alla som bygger behöver se över metoder och kostnader. Projektet är givetvis öppet för alla kommuner i landet, utöver de tolv initiala trästäderna, säger Niclas Svensson, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Den vid årsskiftet avslutade Träbyggnadsstrategin väckte kritik inom betongindustrin som menade att den snedvred konkurrensen på byggmarknaden. Moderaten Jan R Andersson har motionerat i riksdagen för att avskaffa den, med argumentet att strategier som favoriserar ett byggmaterial framför andra inte borde förekomma, och att marknaden borde göras konkurrensneutral. Han har uppenbarligen inte fått gehör för sin kritik.