Nyheter

Göteborg slår rekord i att banta koldioxid

Varenda Göteborgare ska banta sina koldioxidutsläpp med nästan 40 procent till 2020. Det betyder jätteinvesteringar i transportsystemet, bostäder och energiproduktion.

Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat att varje Göteborgska minska sina koldioxidutsläpp med 38 procent till 2020 räknat från 1990.

Beslutet är en direkt följd av att staden i fjol anslöt sig till det europeiska så kallade Borgmästaravtalet, som på ett år växt till att omfatta 1 300 europeiska städer vilka förbinder sig att genomföra en ambitiösare koldioxidbantning än EUs 20-procentsmål.

Det betyder att Göteborg totalt måste minska sin utsläpp av koldioxidutsläpp med 21 procent mellan 1990 och 2020.

– Oavsett hur man räknar så handlar det i slutändan om att begränsa jordens temperaturökning till högst två grader. Det är egentligen det enda viktiga målet, säger Katrina Folland, planeringsledare på stadskansliet i den kommunala tidningen ”Vårt Göteborg”.

På stadskansliet har man nu kommit överens om en plan på hur målet ska nås. Enlig ”Vårt Göteborg” kommer det att bli nödvändigt med stora investeringar i transportsystemen, inte minst i kollektivtrafiken, i energisnåla bostäder, och nya anläggningar för att producera biogas och förnybar el.