Byggmässan Göteborg

Göteborg växer centralt

Park Central blir ett kontorshus med stationsuppgång för Västlänken.
Park Central blir ett kontorshus med stationsuppgång för Västlänken. Bild: Krook & Tjäder

En ny stadsdel växer fram runt Centralstationen – ovanpå Västlänken. I början av 2024 räknar Jernhusen med byggstart för kontorshuset Park Central, som man utvecklar tillsammans med NCC Property Development, och ett halvår senare påbörjas Göteborgs nya stationshus. – Vi skapar mer stad på en plats som av många upplevts som ganska anonym, säger Caroline Ahrnens Martin, Jernhusens regionchef projektutveckling i Göteborg.

Göteborgsregionen är en av de snabbast växande i Skandinavien. Området runt Centralstationen genomgår därför en omfattande omvandling. Här skapar Jernhusen mer stad på en plats som av många ses som en baksida i staden. Utvecklingen bidrar också till att göra regionen större genom att närheten till Göteborg underlättas.

Ett primärt syfte för Jernhusen är att öka det kollektiva resandet och bygga i kollektivtrafiknära områden.

– Västlänken möjliggör för ny stadsutveckling. I Göteborg finns det mycket outnyttjad mark på centrala platser och därmed potential att utveckla mer stad för invånarna att upptäcka, säger Caroline Ahrnens Martin, Jernhusens regionchef sedan hösten 2022.

Park Central får en totalyta på 40 000 kvadratmeter.
Park Central får en totalyta på 40 000 kvadratmeter. Bild: Krook & Tjäder

Park Central är först ut

Först ut är Park Central, ett kontorshus med stationsuppgång. Här skapas cirka 1 800 kontorsplatser, ett levande gatuplan och en unik takpark. På drygt 40 000 kvadratmeter möts kontor, butiker, restauranger och service. Projektet omfattar även en stationshall, den östra uppgången, för Västlänken Station Centralen.

– Geografiskt sett är stationsområdet som utvecklas en liten yta som rymmer stor potential. Läget är unikt genom att man kan ta tåget i stort sett rakt in till sin arbetsplats. Park Central nås till exempel via den egna uppgången från Västlänken.

Park Central utvecklas gemensamt av Jernhusen och NCC Property Development i ett joint venture där man äger 50 procent vardera. NCC Building har upphandlats som totalentreprenörer. Byggnaden är ett kontorshus med stationsuppgång och gestaltas av arkitekterna Krook & Tjäder i stram skandinavisk design. Byggstart är beräknad till januari 2024 och inflyttning 2027.

– I nuläget pågår projektering av bygghandlingar samt marknadskommunikation av projektet. Vad gäller uthyrning märker vi av ett stort intresse. Det centrala läget, där man kan gå i princip torrskodd från stationen till kontoret, gör att Göteborgsföretag kan rekrytera arbetskraft från ett större geografiskt område, som Varberg, Skövde och Trollhättan. Dessutom kan vi erbjuda stora kontorsplan.

Byggnaden uppförs enligt miljöcertifieringssystemet Breeam nivå Excellent. Hållbarhet är ett genomgående tema. På taket blir det en park för rekreation och hälsa, samt en solcellspark.

Nytt stationshus på cirka 15 000 kvm

Inte långt efter Park Central (sommaren 2024) påbörjar Jernhusen byggnationen av ett nytt stationshus. Det projektet kommer att löpa parallellt med Park central. Upphandling av byggentreprenör görs under våren. Området runt Centralen har varit en byggarbetsplats under många år, med projekt som Hisingsbron, Västlänken och överdäckningen av E45:an.

– Det krävs mycket samordning mellan staden, exploatörer och Trafikverket. Säkerhet är en viktig aspekt. Centralstationen, med sina stora flöden av människor, måste fungera under byggtiden.

Det nya stationshuset, ritat av norska Reiulf Ramstad Arkitekter, integreras med den befintliga Centralstationen via Nils Ericson Terminalen. Husets klassiska gestaltning, med valvbågar, rymd och tegel, skapar en dynamisk kontrast till Park Centrals samtida skandinaviska uttryck. Det nya stationshuset omfattar cirka 15 000 kvadratmeter och ska rymma ett brett utbud av stationsservice, butiker, kontor och restauranger.

Göteborgs nya stationshus som byggs parallellt med Park Central. Bild: Reiulf Ramstad Arkitekter

Totalentreprenör utses i höst

– Även om stationshuset är inspirerat av klassiska byggnader så andas det 2020-tal och fungerar väl tillsammans med Park Central, menar Caroline Ahrnens Martin.

Bygglovet för Nya stationshuset är inte klart ännu, ansökan skickas under hösten. Senare i vår kommer Jernhusen att presentera en totalentreprenör för projektet.

Park Central och nya stationshuset i Göteborg är ett av Västsveriges hetaste byggprojekt, som presenteras på ett frukostseminarie på Byggmässan Göteborg. Intresserad av att veta mera? Anmäl dig här.