Göteborgs Kommun stäms av Prime Living

 
Göteborgs Kommun stäms av Prime LivingPrime Living stämmer Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet i området Rambergsstaden. 
Det framgår av ett pressmeddelande.

Uppsägningen meddelades i februari i år och motiveras med att Prime Living inte kunnat leva upp till den ursprungliga överenskommelsen eftersom bygglovet överklagats och efter flera turer stoppats. Även på det sätt som Prime Living skötte arrendestället påverkade beslutet att säga upp arrendet. 

Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtalet för tre fastigheter i området Rambergsstaden. Prime Livings uppfattning är att det saknas grund för uppsägning och att denna är ett väsentligt avtalsbrott. Därför har bolaget stämt kommunen och yrkat skadestånd avseende intrång i näringsverksamhet och förlust av intäkter då kommunen inte uppfyllt sina garantier om bygglov på fastigheterna.

 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!