Nyheter

Göteborgs parker digitaliseras

Foto: Göteborgs stad

Hållbara Smarta Parker ska få Göteborgs grönområden att grönska mer behovsstyrt, med hjälp av sensorer i marken, satellitbilder och miljövänliga maskiner.

– Detta är en vinst både för miljön och plånboken, säger Per Åberg, områdeschef för Slottsskogen på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Testbädden Hållbara Smarta Parker pågår på flera platser runt om i Göteborg och är ett samarbete mellan staden, akademin och näringslivet. Det är också den breda samverkan som gör projektet unikt, enligt Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park, som tillsammans med Göteborgs stad och Husqvarna AB initierade samarbetet 2018.

– Projektet är unikt i kontexten med partners och en process för fler att vara med i, framför allt med ett så tydligt ägarskap från staden för att realisera sina mål, säger hon.

Det övergripande syftet med projektet är att gå från en frekvensstyrd skötsel av parkerna till en behovsstyrd. Detta bland annat genom olika digitala lösningar samt en mer elektrifierad maskinpark. I Slottsskogen – den största av stadens centrala parker med sina 137 hektar – har man till exempel satt ner ett 20-tal sensorer i marken som mäter markfuktighet, marktemperatur, salinitet (salthalten) samt ljus.

– Dessa är nedsatta på den stora gräsmattan nedanför Björngårdsvillan och i Azaleadalen i mer skogs- och växtmiljö. På gräsmattan har vi grävt ner dem ett par decimeter och i Azaleadalen sitter de vid markytan för att i första hand mäta ljuset, säger Per Åberg, som tillägger att liknande insatser görs i Trädgårdsföreningen.

Den ovanligt kalla våren har skjutit fram vårarbetet något för det tiotalet heltidsanställda i Slottsskogen. Men nu har man äntligen börjat gallra och sopa gatorna. Vi träffas i förvaltningskontoret bredvid pingvindammen i det ombesjungna Azalea-området. Per Åberg berättar att den fakta som dagligen kommer in från sensorerna hamnar hos Huskvarna.

– De har nu samlat in material sedan hösten 2019 och snart ska alla parter träffas och analysera all data för att kunna ta nästa steg i processen och få reda på exakt när vi till exempel behöver gödsla, kalka eller vattna. Vi tar även jordprover vid sensorerna, dessa prover ska också analyseras och synkas mot den insamlade datainformationen, berättar Per Åberg.

Vad det handlar om är att lämna det frekvensstyrda arbetet och i stället låta naturen själv berätta vad den behöver.

– Det kan vara så att man till exempel gödslar eller vattnar för mycket, vilket inte är bra för miljön. Med den här information hittar vi förhoppningsvis rätt balans, säger Per Åberg.

Detta konkretiseras ännu tydligare på en annan plats i Göteborg där man nyligen har planterat gatuträd; hälften av dessa sköts på konventionellt sätt och den andra hälften med hjälp av sensorer och mätinstrument.

– Där kommer det verkligen att bli tydligt vad digitaliseringen innebär och hur rätt vi har haft med vår traditionella kunskap om att till exempel gödsla och kalka på våren.

I projektet zoomar man även ut och ser på håll hur naturen mår. Detta genom högupplösta satellitbilder.

– På det sättet kan man till exempel se färgskiftningar över stora områden och göra bedömningar utifrån det, säger Per Åberg.

Även samtliga maskiner är uppkopplade, varje bil, motorsåg eller lövblås har försetts med en liten puck som registrerar hur mycket maskinen används.

– Genom att mäta drifttiden tar vi ställning till vad vi egentligen behöver i fordonsparken eller om vi kanske kan samordna utrustningen med någon annan enhet. Det är ytterligare ett sätt att spara pengar och miljö, menar Per Åberg.

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har under de senaste åren arbetat med att elektrifiera sin fordons- och redskapspark. I och med testbädden har detta arbete tydligare följts upp.

– Det har varit så att vissa uppgifter kräver en riktigt diesel- och bensinmotor, men utvecklingen går framåt och i dag kan vi i stort sett sköta allt i parken med eldrivna redskap, vilket även är en vinning för personalen eftersom de redskapen både låter och väger mindre, säger Per Åberg som tillägger att även robotgräsklippare testas i parken

– Men de fungerar nog ändå bäst i trädgården hemma. Det finns många nyfikna parkbesökare. Men utvecklingen går framåt även där, jag vet att man testar större självgående gräsklippare som säkert blir intressanta på sikt.

    Av: Henrik Ekberg