Statistik & Analys

Gotland och Nacka går mot strömmen

Försvarsmaktens ökade närvaro på Gotland skapar efterfrågan på bostäder för personalen på P18. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

När mörka orosmoln hopar sig över byggbranschen i Sverige fortsätter solen att skina över region Gotland och Nacka kommun. Och trenden verkar hålla i sig. Det visar en summering av året som gått.

I Byggfaktas sammanställning över byggstarterna det senaste året ökar den totala kostnaden för projekten i Gotlands län med 114 procent. Från 430 till 922 miljoner kronor. Vilket innebär att man ligger i topp av alla län i landet när det gäller procentuell ökning. Det är främst bostadsbyggandet som ligger bakom den positiva trenden. Och än ser man inga tecken på avmattning.

– Vi förväntar oss att efterfrågan på bostäder kommer fortsätta att ligga på en hög nivå. Inte minst mot bakgrund av den ökade närvaron av Försvarsmakten framöver. Regementet på Gotland är P18 och allt talar för att det kommer behövas fler bostäder åt de anställda, säger Anneli Bergholm Söder, länsråd på region Gotland.

Lantliga lägen är populära

Bebyggelsetrycket på Gotland är störst i attraktiva lägen som Visby och några andra större serviceorter. Både vad gäller permanentboende och fritidshus. Men nybebyggelsen är även spridd över hela länet. En stor andel av de nybyggda bostäderna uppförs av enskilda utanför planlagda områden. Det kan vara i grupper om fem, sex hus eller enstaka hus. Det är både större projekt för turism eller mindre exploateringsprojekt för bostads- och fritidshusbebyggelse, enligt Anneli Bergholm Söder.

– Många husköpare frågar efter bostäder i lantliga lägen. Där kan man tänka sig att distansarbetet ökar dragningen mot Gotland, säger hon.

Samtidigt ökar befolkningen på Gotland och en utmaning för regionen är att nybyggda bostäder, som klassificeras som permanentbostäder, används som fritidshus. Det kan göra det mer komplicerat att bedöma hur markanvändning bidrar till det allmännas intresse.

– Vi behöver fler permanentbostäder samtidigt är efterfrågan på fritidshus så hög att det minskar tillgången på året runt boende. Vi ser ingen antydan till minskning när det gäller byggandet av bostäder i regionen, säger Anneli Bergholm Söder.

Nacka i topp

Flyttar vi fokus och tittar närmare på vilka kommuner där byggstarterna ökat mest så hamnar Nacka i topp med en ökning på 130 procent. Från 2874 till 6621 miljoner kronor enligt uppgifterna i Byggfaktas databas. Även här handlar om den totala byggkostnaden för projekten. Grunden bakom den kraftiga tillväxten är främst tunnelbaneöverenskommelsen som tecknades 2013.

– Det händer väldigt mycket i Nacka nu. Vi vill bygga stad i centrala delar av kommunen där de här tre nya tunnelbanestationerna kommer ligga. Nu är vi i full gång och det är bostäder, arbetsplatser och infrastruktur som byggs, säger Nina Morling, enhetschef, Exploateringsenheten

Projekten är även fler i övriga delar av Nacka utanför tunnelbanesatsningen med bland annat utbyggnader av lokala centrum i Älta, Orminge och Fisksätra. Trots det osäkra omvärldsläget så ser inte Nina Morling någon vikande trend i byggandet på lite längre sikt.

– Vi kommer fortsätta i samma takt när det gäller infrastruktursatsningarna. Det är stora projekt som går över lång tid. Vad gäller bostäder och arbetsplatser så pågår det många projekt just nu. Där är det omvärldsfaktorer som räntor, byggkostnader och en skakig bostadsmarknad som skapar osäkerhet vilket gör det mer utmanande i närtid. Men vi har fullt tempo med detaljplanearbeten och på lite sikt kommer vi fortsätta med byggandet i samma höga takt, säger hon.

Sjuk- och hälsovård i topp. Källa: Byggfakta

Valåret kan ha påverkat

Tittar vi på vilka typer av projekt som byggstartats under det senaste året så hamnar sjuk- och hälsovård i topp. Den totala investeringskostnaden låg på 17 662 miljoner kronor vilket är en ökning med 157 procent. Här är det utbyggnaden av sjukhuset i Västerås som sticker ut i statistiken. Även samlingslokaler och idrottsanläggningar ökar. Störst minskning under året har det varit för affärslokaler med en nedgång på 35 procent.

– Det är inte helt ovanligt att byggandet av sjukhus, idrottshallar och andra iögonfallande offentliga inrättningar tar fart just under valår när kommunpolitiker gärna vill synas. Just nu är det dock bra att det offentliga byggandet kan kompensera för ett minskande privat byggande, kommenterar Tor Borg, analyschef på Byggfakta.