Nyheter

Gott om jobb för byggföretagen

Bygginvesteringarna fortsätter att öka — om än långsammare än under 2007. Byggföretagens orderböcker är välfyllda, visar Konjunkturinstitutets rapport.

Det är totalt sett en dämpning i den svenska ekonomin som syns i Konjunkturinstitutets rapport som presenteras under onsdagen. Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, backar denna månad från 102,6 till 99,5.

Sysselsättningen har stigit något, men det är färre företag än tidigare som rapporterar en ökning. Hushållens syn på ekonomin är dystrare än på länge.

Även om byggkonjunkturen mattats något ökar sysselsättningen. Och nio av tio byggföretag uppger att de är nöjda med orderstockens storlek.

Anbudspriserna har stigit under tre år men har de senaste månaderna legat stilla. Företagen räknar också med att anbudspriserna kommer att ligga kvar på nuvarande nivå. Sysselsättningen i byggbranschen förväntas öka men bara vart femte företag planerar att nyrekrytera. För några månader sedan var det tre av fem som planerade att nyrekrytera.