”Gott om tid hitta lösning”

”Gott om tid hitta lösning”
Medlare har utsetts i tvisten mellan byggbranschens parter. <br></br> — Vi räknar med att träffa parterna var för sig på torsdag, säger Bengt KÅ Johansson, en av medlarna, till Byggvärlden.

Medlingsinstitutet har utsett Bengt KÅ Johansson, Gunnar A Karlsson och Anders Sandgren att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Parterna står så långt ifrån varandra i förhandlingarna om ett nytt bygg- och anläggningsavtal att de frivilligt begärt medling.

Hur vanligt är det att som medlare kallas in i så tidigt skede?
— Det händer ibland, även om det är vanligare att medlare kommer in när varsel lagts, säger Bengt KÅ Johansson.
— Som medlare är man glad att komma in i någorlunda god tid. Det finns gott om tid att resonera med parterna.

Hur väl känner du till byggnadsavtalet?
— Lite, även om jag inte medlat i byggbranschen tidigare. Men det har Gunnar Karlsson, en av annan av medlarna.

Hur ser du på uppdraget?
— När vi träffat parterna får vi se hur komplicerat det är, säger Bengt KÅ Johansson.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget