Nyheter

”Gott om tid hitta lösning”

Medlare har utsetts i tvisten mellan byggbranschens parter. <br></br> — Vi räknar med att träffa parterna var för sig på torsdag, säger Bengt KÅ Johansson, en av medlarna, till Byggvärlden.

Medlingsinstitutet har utsett Bengt KÅ Johansson, Gunnar A Karlsson och Anders Sandgren att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Parterna står så långt ifrån varandra i förhandlingarna om ett nytt bygg- och anläggningsavtal att de frivilligt begärt medling.

Hur vanligt är det att som medlare kallas in i så tidigt skede?
— Det händer ibland, även om det är vanligare att medlare kommer in när varsel lagts, säger Bengt KÅ Johansson.
— Som medlare är man glad att komma in i någorlunda god tid. Det finns gott om tid att resonera med parterna.

Hur väl känner du till byggnadsavtalet?
— Lite, även om jag inte medlat i byggbranschen tidigare. Men det har Gunnar Karlsson, en av annan av medlarna.

Hur ser du på uppdraget?
— När vi träffat parterna får vi se hur komplicerat det är, säger Bengt KÅ Johansson.