Nyheter

GPS-cykeln hittar väghålen

Med hjälp av datorutrustade hybridcyklar inspekterar NCC gång- och cykelvägar i Göteborg.

NCC Roads ska totalt besiktiga 30 mil gång- och cykelväg på Hisingen och i östra Göteborg. Cyklarna som används har försetts med loggprogram med GPS-positionering som berättar för medarbetaren var och när åtgärder behöver göras på vägen.

Göteborg satsar på att öka cyklandet i staden och har beslutat att alla gång- och cykelvägar ska besiktigas på cykel.
— Att ha en dator på cykeln som direkt kan märka ut och klassificera åtgärder i realtid gör oss nog unika i Sverige. Att cykla ger en bättre känsla av hur vägen fungerar och var bristerna finns, och är även positivt för cykeltrafikanter och arbetsmiljö, säger Åke Sandin på Göteborgs trafikkontor i ett pressmeddelande.

— Jag upptäcker ojämnheter i asfalten och buskar som skymmer sikten på ett helt annat sätt på cykel än i servicebilen, säger Magnus Pettersson, serviceman på NCC Roads, i pressmeddelandet.

NCC har på eget initiativ skapat ett datorprogram som delar in gatorna i små delar som vid besiktningen klassificeras i en femgradig skala. Tack vare GPS-positionering visar även en karta exakt var ett hål finns och hur akut det är att reparera det.