GPS-cykeln hittar väghålen

GPS-cykeln hittar väghålen
Med hjälp av datorutrustade hybridcyklar inspekterar NCC gång- och cykelvägar i Göteborg.

NCC Roads ska totalt besiktiga 30 mil gång- och cykelväg på Hisingen och i östra Göteborg. Cyklarna som används har försetts med loggprogram med GPS-positionering som berättar för medarbetaren var och när åtgärder behöver göras på vägen.

Göteborg satsar på att öka cyklandet i staden och har beslutat att alla gång- och cykelvägar ska besiktigas på cykel.
— Att ha en dator på cykeln som direkt kan märka ut och klassificera åtgärder i realtid gör oss nog unika i Sverige. Att cykla ger en bättre känsla av hur vägen fungerar och var bristerna finns, och är även positivt för cykeltrafikanter och arbetsmiljö, säger Åke Sandin på Göteborgs trafikkontor i ett pressmeddelande.

— Jag upptäcker ojämnheter i asfalten och buskar som skymmer sikten på ett helt annat sätt på cykel än i servicebilen, säger Magnus Pettersson, serviceman på NCC Roads, i pressmeddelandet.

NCC har på eget initiativ skapat ett datorprogram som delar in gatorna i små delar som vid besiktningen klassificeras i en femgradig skala. Tack vare GPS-positionering visar även en karta exakt var ett hål finns och hur akut det är att reparera det.

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Ukrainakriget ger svårt prognosläge
Minskat byggande förutspås när investeringsstödet slopats