Nyheter

Granskar Trafikverkets kostnader

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll ska nu granskas och följas upp. Foto: Byggvärlden

Regeringen anser att Trafikverket måste minska kostnaderna.
Därför ger de Trafikanalys i uppdrag att samverka med Ekonomistyrningsverket för att granska och följa upp Trafikverkets arbete med kostnadskontroll
.

– Vi satsar närmare 900 miljarder kronor på infrastruktur i hela landet och då ska varje krona användas effektivt. Därför måste Trafikverket vidta kraftfulla åtgärder och arbeta på ett systematiskt sätt för att minska kostnaderna. Jag vill säkerställa att kostnadsutvecklingen inte ökar mer än i övriga sektorer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Till exempel har Riksrevisionen konstaterat att kostnaderna för vissa delar av vägunderhållet ökat med cirka 60 procent.

I beslutet om nationell plan för 2022–2033 aviserade regeringen därför att en myndighet skulle få i uppdrag att granska och följa Trafikverkets arbete med kostnadskontroll.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget senast i april varje år från 2024 till 2028, samt med en avslutande rapport senast den 30 april 2028.

Trafikanalys ska redovisa:

  • En övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen.
  • En utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling av verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll m.m.
  • En redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys i syfte att öka produktivitet, effektivitet, framdrift och förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.
logo
Anna Sjöström