Nyheter

Gränslösa arkitekter skapar nya kontakter

De bildades 2006, arbetar med sociala frågor, och vill främja kontakten mellan arkitekter i olika länder. <br></br> — Jag blev medlem för att jag saknade sociala frågor i arkitektutbildningen, säger Therese Setterborg, styrelsemedlem i Arkitek

Enligt Therese Setterborg var det flera hundra arkitekter och landskapsarkitekter som hörde av sig i samband med att Arkitekter utan gränser bildades i Sverige för ungefär tre år sedan.

— Intresset inom kåren var stort, förklarar hon.

Antalet betalande medlemmar i svenska Arkitekter utan gränser är i dag lite mer än 100. Men Arkitekter utan gränser finns också i ett tjugotal länder världen över. Enligt Therese Setterborg skiljer sig de olika nationella grupperna åt och än så länge är samarbetet sinsemellan begränsat.

Det gemensamma målet är att skapa förståelse för den byggda miljöns inverkan på människors liv och på miljön. Genom att bilda nätverk vill man skapa bättre förutsättningar bland människor som bor i slum eller drabbats av katastrofer.

— Just nu bedriver vi projekt i Palestina och Etiopien. Moya Educational Centre heter projektet i Etiopien. Målet är att skapa ett utbildningscentrum för fattiga barn och gatubarn i Addis Abeba, säger Therese Setterborg.

Hur mycket socialt arbete kan ni egentligen uträtta som arkitekter?
— Det diskuterar vi också. Arkitekter utan gränser är en ung organisation där alla arbetar ideellt och hittills har det mest handlat om att nätverka. Men vi tror att vi kan bidra med kunskap. Snart påbörjar vi ett projekt som handlar om att vi ska fungera som en kontakt mellan arkitekter och olika frivilligorganisationer.

Therese Setterborg själv är fortfarande arkitektstudent. Just nu läser hon en master på Chalmers i Design for sustainable development.

— Jag har tidigare sysslat med rättvisefrågor i tredje världen. På arkitektutbildningen tyckte jag att dessa aspekter saknades, alltså sociala frågor och en mening med vår verksamhet, säger hon.

Arbetar ni inom Sverige också?
— Ja, något av det första vi gjorde var ett samarbete med bland annat Stadsmuseet i Göteborg. Vi diskuterade hemlöshet och vem som har rätt till det offentliga rummet. Det blev bland annat en utställning och till denna konstruerade vi bänkar som vi satte ut på strategiska platser i staden. Till skillnad från vanliga bänkar var dessa konstruerade så att de skulle kunna användas som sovplatser.

Fakta / Finns i 20 länder

Namn: Arkitekter utan gränser.

Grundat:2006 i Sverige.

Antal medlemmar: Cirka 100.

Finnsi ett 20-tal länder.

Vill verka för långsiktigt hållbar utveckling av den byggda miljön och bistå dem som annars inte har tillgång till arkitekters kunnande, till exempel i slumområden.