Nyheter

Grått i solens stad

16 procents arbetslöshet bland byggarbetare utan någon klar ljusning i tunneln. Värmlands län har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Men i Karlstad finns jätteprojektet som håller ångan uppe.

— Det är otroligt positivt med bygget av det nya lasarettet. Det påverkar hela länet och engagerar många yrkesgrupper: elektriker, plåtslagare, snickare och så vidare.

Det säger Leif Haraldsson, ordförande för Byggnads i Värmland, om CSK, det vill säga uppförandet av två nya byggnader vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Det är mycket som är stort med CSK. Dels ska det uppföras ett hus som samlar hela länets psykiatrivård, dels byggs ett hus för bland annat provtagning, obduktion och internmedicinsk vård.

Totalt ska cirka 37 000 kvadratmeter byggas och ungefär 200 personer på något sätt involveras i projektet. Vid ingången till bygget står två rader med ungefär 20 byggbodar uppradade. Entreprenör är Skanska.

— Projektet är en bra plattform, både för Skanska och för länet. Vi kan hålla ångan uppe i staden även om omgivningen dras ner i en lågkonjunktur, säger Jonas Widing, som är projektledare för Hus 1, det vill säga psykiatribyggnaden.

När Byggvärlden besöker CSK är det gråmulet och snöslaskigt. Dagen innan var det snöoväder.

Karlstads eget epitet som solparadiset i Sverige känns fjärran. Speciellt eftersom lågkonjunkturen slagit till med full kraft mot hela Värmland. Enligt Byggnads låg arbetslösheten inom byggbranschen på hela 16 procent i januari. Med det är man det tredje värst drabbade länet i Sverige.

— Vi är nog hårt drabbade eftersom vi fått tillbaka många arbetslösa byggarbetare som tidigare jobbat i Norge, säger Leif Haraldsson på Byggnads i Värmland. .

Även Skanska och CSK har känt av lågkonjunkturen. Jonas Widing berättar att Skanska lade ett varsel på några medarbetare under hösten.

— Men det har vi tagit tillbaka. Framåt sommaren, då det mesta av stomarbetet är klart, kommer vi att behöva fler personer på plats, säger han.

Fakta / Några av de största byggprojekten påbörjade i Karlstad under 2007 och 2008

CSK, sjukhusbyggnad

Cirka 500 miljoner kronor

CSK, psykiatribyggnad

Cirka 300 miljoner kronor

Barkassen 3, till- och ombyggnad av bilhall

Cirka 100 miljoner kronor

Lokalnätsentreprenader 2008, ramavtal inom Fortum

40-100 miljoner kronor/år

Tyfonen 2, nybyggnad av automatlager

Cirka 75 miljoner kronor

Mörsaren 12, Geväret 2, renovering av bostadshus

Cirka 72 miljoner kronor

Utförande av grundpaket, drift

Cirka 60,5 miljoner kronor

Rud, etapp 3, ombyggnad av bostadshus

Cirka 58 miljoner kronor

Ishall, om- och tillbyggnad

Cirka 50 miljoner kronor

Vindpark

Cirka 40 miljoner kronor/verk

Källa: Sveriges Byggindustrier