Nyheter

Greklandskrisen ett orosmoln

Grekland skakas av en ekonomisk kris som hotar att sprida sig till flera länder i Europa. Skanskas koncernchef Johan Karlström ser situationen som ett orosmoln och säger att byggbolaget följer utvecklingen noga.

— Om den allmänna konjunkturen råkar ut för ”en double dip” utifrån Grekland skulle det kunna påverka oss, säger Johan Karlström.

Sveriges Byggindustrier bedömer dock i dagsläget att Greklandskrisen inte kommer att få någon direkt påverkan på den svenska byggmarknaden.

— Men om krisen inte löses kommer den självklart i förlängningen att få ungefär samma verkan som i Lehmankrisen, med finansieringsproblem och en finansmarknad som torkar upp, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.