Nyheter

”Grön” spånskiva utvecklas av svenska forskare

Svenska forskare håller på att ta fram en spånskiva utan det farliga ämnet formaldehyd. <br></br> — Jag tror den inom några år kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ med bättre miljöprofil, säger Mats Westin, forskningskoordinator på komp

Spånskivans dåliga rykte hänger ihop med att limmet innehöll det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Och skälet till att Mats Westin tror att spånskivan återigen kan få en dominerande roll på byggmarknaden är att forskare håller på att ta fram ett lim som är biobaserat och bra ur miljö- och hälsosynpunkt.

Men projektet med lim är bara ett i raden av forskningsprojekt som pågår inom ramen för Ecobuildcentret.
— Det handlar om att ta fram produkter och material som är bättre ur miljösynpunkt och som har ett högre förädlingsvärde än dagens träprodukter. Till exempel biobaserade alternativ som kan ersätta petroleumbaserade kemikalier i lack och lim. Huvudfokus är bygg- och möbelbranschen, säger Mats Westin till Miljörapporten.

Sedan 2006 har ett tjugotal forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivits av Ecobuild. Bland projekten finns biobaserad klarlack till båtar och hus som håller i 20 år, en ny oljefärg som innehåller 80-90 procent förnybar råvara och ett träbaserat material som kan ersätta plast vid möbeltillverkning.

— Flera av projekten har resulterat i produkter som används i tillverkning, andra är nära kommersialiseringsfasen, säger Mats Westin.

Gemensamt för samtliga projekt är att råvaran kommer från träindustrin. Antingen som en restprodukt från massabruken eller från tillverkningen av etanol eller biodiesel.

— Från biodieselproduktion fås glycerol som är basen i klarlacken och från etanoltillverkning fås basen till den biobaserade limmet, säger Mats Westin.

Vinnova, en av finansiärerna till Ecobuild, har tagit initiativ till en utvärdering av projekten. Senare i höst fattas beslut om en fortsatt finansiering för de kommande tre åren.

— Det startades som ett sexårigt projekt så det är naturligt att det fortsätter till 2013, säger Mats Westin.

Fakta / EcoBuild Institute Excellence Centre

EcoBuild Institute Excellence Centre drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med KTH och ett 30-tal industriföretag, däribland Ikea, Lantmännen, Sveaskog, Casco Adhesives, Akzo Industrial Coatings, Perstorp, WPT ASA och Norrskog.