Nyheter

Gröna Lund får nej till utbyggnad

Gröna Lund får nej på att bygga ut nöjesfältet. Foto: Gröna Lund

Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för ett nytt tivoliområde på Gröna Lunds parkering. Gröna Lund avser att överklaga domen till högre instans.

Mark- och miljödomstolen meddelar att de upphäver Stockholms Stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på det som idag är Gröna Lunds anslutande parkeringsplats. Detaljplanen antogs den 20 april 2020 av en bred politisk majoritet i stadens kommunfullmäktige, men överklagades till Mark- och miljödomstolen. 

I en färsk dom framgår att Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen, ett beslut som Gröna Lund nu kommer att överklaga, skriver Gröna Lund i ett pressmeddelande.

 
– Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund.
 
Gröna Lunds ambition är att kunna skapa ett nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar. Området ska omges av ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur. Gröna Lund vill också skapa ett  promenadstråk på en pålad brygga i vattnet samt ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan.

FAKTA:

  • Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. 
  • Tivolit har 29 attraktioner och sex restauranger.  
  • 2019 hade tivolit ca 1600 anställda under säsongen och över 1,6 miljoner besökare.