Nyheter

Gröna tak – en bygglösning som växer

Försäljningen av levande växttak har fördubblats de senaste tre åren. Detta gör företaget Veg Tech till vinnare på de gröna taken. Omsättningen har fördubblats.

Veg Tech har tillverkat och installerat gröna tak på byggnader de senaste två decennierna. Men det är först de senaste åren som intresset har tagit fart.

— Tidigare fanns en tveksamhet om de gröna taken verkligen fungerade. En vanlig missuppfattning är att växterna skadar tätskiktet och orsakar fuktproblem. Idag är gröna tak accepterade då folk inser att de funkar bra, säger Bengt-Erik Karlberg, vd för Veg Tech.

Det finns flera förklaringar till att taken blir mer populära. Privatpersoner väljer gröna tak för att de är vackra och ligger i linje med ökat miljömedvetandet. För professionella aktörer som bygger varuhus, fabriker och andra kommersiella lokaler lockar främst de tekniska fördelarna. Och en ny generation av arkitekter är intresserade av att använda naturliga material.

— Gröna tak ger betydligt mindre vattenavrinning och därmed dagvatten. Många kommuner ger större byggrätt på en tomt om byggnaden förses med grönt tak, säger Bengt-Erik Karlberg.

Det finns fördelar både för fastighetsägaren som får ett skyddat tak med ökad livslängd och för allmänheten som får renare luft. I USA och Japan har gröna byggnader blivit en populär lösning för att få ner temperaturen i växande megastäder.

Nackdelen är priset — det blir dyrare med växtmattor ovanpå det vanliga taket. För svagt sluttande tak (2-3 grader) kostar de gröna takmattorna — inklusive installation och moms — mellan 500 och 1400 kronor per kvadratmeter beroende på hus.

Taken väger inte mer än 50 kilo per kvadratmeter, vilket normala tak klarar utan problem. Förklaringen bakom de lätta växttaken är sedum – en tålig fetbladsväxt — som tillsammans med mossor kan suga upp stora mängder vatten. Dessutom klarar den torka och har litet behov av näring. Ett fem centimeter tjockt lager mineraljord räcker.

Veg Tech samarbetar sedan många år med Lantbruksuniversitetet, SLU, om att ta fram jord som är stabil under lång tid.
— En annan utmaning är att få fram fler lämpliga tak- och fasadväxter, särskilt sådana som klara det karga nordiska klimatet.

Veg Tech har funnits i 20 år

Grundat:1988

Hemort:Vislanda. Dotterbolag i Finland, Danmark och Norge.

Antal anställda: omkring 28 personer.

Omsättning 2007: 60-65 miljoner kronor.

Affärsidé: Att sälja gröna tak och växtfasader till byggnader.

Plus och minus med de gröna taken

+ Isolerar mot kyla respektive värme, vilket minskar energibehovet.

+ Takets livslängdförlängs då växterna skyddar mot skadlig UV-strålning.

+ Dämparbuller.

+ Minskar mängden dagvatten från taket.

+ Fångar upphälsoskadliga partiklar.

+ Tar uppväxthusgaser. 10 kvadratmeter takmatta motsvarar ungefär ett träd.

+ Ger bättre stadsklimat med lägre temperatur och högre luftfuktighet.

+ Ökadbiologisk mångfald.

Nackdel – dyrare.