Nyheter

Grönaste taket utsett

Här är huset som kanske inte har den grönaste färgen eller den grönaste byggtekniken. Men det grönaste taket. I alla fall enligt en nyligen avgjord tävling.

Det bästa gröna taket ligger I Köpenhamn. Det anser Scandinavian Green Roof Association som nu delat ut sitt årliga pris Scandinavian Green Roof Award till huset 8 Talet, ritat av BIG.

Grönt tak ska i det här sammanhanget tolkas bokstavligt: Husets takyta, som sänker sig 11 våningar ner till en kanal i Örestad Syd, är täckt av sedum och mossa.

Byggnadens tak har tydligt integrerats ”i byggnadens visuella identitet” skriver juryn i sin motivering.

— Det handlar dels om att huset är estetiskt tilltalande. Byggnaden ligger på gränsen till landsbygden med betande kor och då blir det som att naturen sluttar upp mot bebyggelsen. Det blir en mjuk övergång. Dessutom handlar det om stora ytor i en brant vinkel vilket krävt extra teknisk kunskap. Det handlar bland annat om att tillföra olika fuktighetsbevarande skikt under växterna för att kunna behålla regnvattnet, säger Trevor Graham, vd för Scandinavian Green Roof Institute, och jurymedlem.

Priset delades i år ut för 11 gången. För att kunna bli nominerad måste byggnaden uppförts under föregående år.

Vad är vinnarpriset, några extra säckar jord att plantera mer sedum på?

– Ha, ha. Nej, det är dels äran och dels en järnstatyett med sedumblommor. Men i år var det vilda diskussioner i juryn om vem som skulle vinna. Det var hård konkurrens med en skola utanför Oslo och bostadshuset Urbana villor i Malmö, säger Trevor Graham.

Vilket land i Norden är bäst på att bygga gröna tak?

– Hittills har nog Sverige legat i framkant men nu kommer framförallt danskarna starkt. Finland saknar vi fortfarande i de här sammanhangen.

Att bygga med växtlighet på taken är ingen ny företeelse i Sverige. Gamla hus bekläddes ofta med gräs och torv, bland annat för att isolera mot kyla. Men på bara några år har intresset exploderat. År 2008 beräknades försäljningen av levande växttak ha fördubblats på tre år. Samtidigt ligger Sverige, och de övriga nordiska länderna, efter andra länder i Europa.

— Tyskland och Schweiz ligger längst fram i detta. De har en stor och levande marknad och ligger nog 20 år före oss i utvecklingen, säger Trevor Graham.

Men varför är det så bra med gröna tak?

— Många vill ha växtlighet på taken för att det är snyggt. Växter kan också ta hand om regnvatten och ge mindre vattenavrinning, och de har en isolerande effekt. På varma sommardagar när stora svarta tak kan få temperaturer upp mot 70 grader kan sedumtak ligga under 30 grader. En följdeffekt kan vara att taket skyddas mot UV-strålning och gör taket mer underhållsfritt, säger Trevor Graham.

Det låter som om gröna tak med jord och vatten kan bli väldigt tunga?

— Visst, men normala sedum- eller mosstak ska de flesta byggnader klara av. Man brukar säga att ett vattenfyllt sedumtak väger cirka 50 kilo per kvadratmeter.

Ska man nöja sig med sedum eller mossa eller kan man ha annat?

— Det går att ha vad som helst. På Augustenborgs Botaniska Takträdgård här i Malmö odlas det bland annat smultron, mangold och tomater på 10 000 kvadratmeter tak. Man kan ha träd och i Brooklyn finns det en grönsaksodling på en hektar för restauranger i området. Men sådana odlingar kräver såklart extrakonstruktioner eftersom det blir tungt.