Nyheter

Grönt erkännande för Wästbygg

Nasdaq Tower Green. Bild: Nasdaq

Wästbygg Gruppen har fått beteckningen Nasdaq Green Equity Designation, vilket ger företaget en ökad synlighet mot aktörer som letar efter hållbara investeringar.

Wästbygg är därmed en av de första företagen i Sverige som ansökt om och blivit tilldelade den gröna märkningen, enligt ett pressmeddelande från Wästbygg. 

Nasdaq Green Equity Designation riktar sig till företag där över 50 procent av omsättningen härrör från aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till övervägande delen sker i gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen måste vara mindre än fem procent. En Nasdaq-certifierad granskare måste godkänna ansökan.

– Wästbygg har, som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete, utvecklat ett ramverk som möjliggör en grön märkning av både aktie- och skuldinstrument. Ramverket används för att ytterligare öka transparensen runt vårt klimatavtryck och utgör ett internt styrmedel för att ta hållbara affärsbeslut. Genom att gå med i Nasdaq Green Equity Designation tydliggör vi vår hållbarhetssatsning ytterligare och vi är stolta över att vara bland de första företagen i Sverige som fått vår ansökan godkänd, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB i pressmeddelandet.