Nyheter

Grönt för test av tätskikt

200 kubik grönfärgat vatten fyllde innergård. Foto: Susanne Bengtsson

Att testa tätskikt ovan mark samtidigt som man vattenbilar under mark är ingen lätt kombination.

Pyranin löste problemet.

På så sätt kunde vi skilja kondensvatten från vattenbilningen med eventuellt läckage, säger Pelle Axelson, vd på AB Styrhytten.

Miljonprogramsområdet Drakenberg på Södermalm i Stockholm genomgår en totalrenovering. Här ska Svenska Bostäder renovera fem hus med sammanlagt 238 lägenheter fram till 2018. Dessutom ska lokaler, gårdar och det stora parkeringshuset under husen rustas.

På gården mellan hus 2 och 3 har planteringar och lekplats avlägsnats för att ett nytt tätskikt ska läggas.

– Vi var tvungna att testa tätskiktet innan vi kunde gjuta ny skyddsbetong, berättar John Järvilehto på Byggmästargruppen i Stockholm.

–  Minst 10 centimeter vatten under tre dygn krävs innan man kan avgöra om det är tätt, tillägger Pelle Axelson hos entreprenören Styrhytten.

Under gården finns ett stort parkeringsgarage. Eftersom det samtidigt pågick vattenbilning i garaget var det omöjligt att särskilja vatten från vatten, vad som härledde från bilningen respektive från eventuellt läckage.

Lösningen fick bli ett grönt spårämne vid namn pyranin. 200 kubik grönfärgat vatten spolades ut på innergården.

– Pyranin reagerar på uv-ljus och genom att lysa med en lampa kan man lätt spåra eventuellt läckage. Det är ett helt ofarligt ämne som används i exempelvis fjärrvärmevattnet för att spåra läckor.

Den spektakulära arbetsmetoden lockade många nyfikna boende i området, som också tipsade Byggvärlden om händelsen.