Nyheter

Grönt ljus för ett av Sveriges största utvecklingsprojekt

Visionsbild: C.F. Møller Architects / Serneke

Två detaljplaner för omvandlingen av Veddesta Centrum har vunnit laga kraft. Det står klart sedan inga överklaganden inkommit till Järfälla kommun. Därmed ges grönt ljus för fortsatt utveckling av Barkarbyområdet.

Veddesta Centrum, som är ett av Sveriges störa utvecklingsområden, ligger på södra sidan av E18 och kommer att hysa cirka 2 600 bostäder samt kontor, butiker, förskolor och samhällsservice. Om några år kommer det att finnas en helt ny stadsdel som byggs i anslutning till den nya tunnelbanelinjen från centrala Stockholm.

– De här två detaljplanerna innebär att vi nu kan börja omvandla Veddesta industriområde till en av Sveriges mest intressanta, dynamiska och upplevelserika platser med Stockholmsregionens första anläggning för skidåkning inomhus, hotell, kontor, kommersiella lokaler och bostäder. Området kommer att bli en viktig del i den nya stadskärna som byggs i ett fantastiskt kollektivtrafikläge med tunnelbana, regionaltåg, buss och pendeltåg i direkt anslutning till varandra, säger Emma Feldman (m), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Historiskt har Veddesta varit ett livaktigt område med småskalig service, verkstäder och egen identitet. Dagens Veddesta Centrum håller på att rivas för att ge plats för en stadsdel som ska präglas av rörelse, energi och egen identitet.
I området äger Veidekke och Sagax fastigheter, Serneke har en markanvisning för sex kvarter och Tricoreal ett intentionsavtal för markanvisning

– Vi ser stor potential i det här området. Det finns en framåtsträvande kommun, fint läge nära kommunikationer och härliga grönområden. Det finns goda förutsättningar för att här skapa Stockholms mest spännande stadsdel, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Eiendom.
I höst rivs de sista delarna av Veddesta Centrum och planerad säljstart för de första bostäderna är tänkt att äga rum tidigt nästa år. 

De två detaljplanerna omfattar:

 • 22 kvarter med byggnader som varierar mellan två och 33 våningar.
 • Skidanläggning inomhus med cirka 1,25 km skidspår.
 • Kontor.
 • Hotell.
 • 35 000 kvm verksamhetslokaler.
 • 2 600 bostäder.
 • Två förskolor.
 • Parker och torg.
 • Tunnelbanestation med två entréer till framtida tunnelbanan.
 • Ny entré till pendeltåg.
 • Ny bussterminal i anslutning till ny entré vid Barkarby station.