Grönt ljus för Facebook i Luleå

Grönt ljus för Facebook i Luleå
Miljöhindren mot Facebooks serverhall i Luleå är nu undanröjda och det amerikanska företaget kan starta byggprocessen.

Facebook visade redan i våras intresse för att bygga en serverhall i norra Sverige, och Luleå jobbade snabbt för att få alla tillstånd klara för bygget.

En privatperson överklagade dock bygget till Mark- och miljööverdomstolen. Men nu meddelar domstolen att man ”inte meddelar prövningstillstånd”.

Det innebär att miljöprövningen har vunnit laga kraft, skriver NSD på sin nätupplaga. Bygget kan därför inledas när Facebook fattar beslut om projektet.

Relaterade artiklar

Mälarporten ”hetast” i Mellansverige
Nyligen upphandlade byggprojekt
De mest anlitade ”skolbyggarna”
Nyligen upphandlade projekt