Nyheter

Grönt ljus för Forsåker

Kommunstyrelsen i Mölndal har tagit det formella beslutet att påbörja arbetet med en första detaljplan för Forsåkerområdet. Formellt samråd kring detaljplanen kommer hållas i början av nästa år.

Utvecklingen av den nya stadsdelen Forsåker fortsätter som planerat. Planprogrammet godkändes den 24 februari i år nyligen klubbade kommunstyrelsen igenom beslutet om att påbörja arbetet med detaljplan. Mot bakgrund av projektets storlek och komplexitet utförs arbetet med detaljplaner i två etapper. Den första detaljplanen kommer att omfatta Kvarnbygatan, Mölndalsån och industrikärnan. Om det visar sig lämpligt kan även den inledande detaljplanen delas i ett senare skede.

– Den andra mindre etappen omfattar området utmed järnvägen och kan sättas igång först när Trafikverket är klar med sin spårstudie. Arbetet med detaljplaner är den formella delen och blir bindande när det gäller utformningen av det framtida Forsåker. Men en nästan lika angelägen process är dialogarbetet Feedback Forsåker som vi nu har startat. Det är inte en formell process men kommer att användas som inspiration för utvecklingen av Forsåker, säger Anders Ohlsson, vd Mölndala Fastighets AB, i ett pressmeddelande.

När Forsåker står klart kommer området innehålla ca 3 000 bostäder och flera tusen arbetsplatser. Det kommer även finnas skolor, handel, kultur och all den service som vi förväntar oss i en modern stadsdel.