Infrastruktur

Grönt ljus för mångmiljardprojekt i Stockholm  

Nu har beslut tagits för bygget av Tvärförbindelse Södertörn. Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter

Nu är det klart att Tvärförbindelse Södertörn får full finansiering. Leden blir drygt två mil lång. Byggstart beräknas till 2023 och kostnaden blir drygt 15 miljarder kronor.

Nu är beslutet taget om byggstart för Tvärförbindelse Södertörn, som främst ska avlasta nuvarande väg 259 och Södra Länken. Tillsammans med Norrortsleden och Förbifart Stockholm bildar den ett C runt Stockholm. Vägen blir två mil lång och går mellan E4/E20 Vårbybacke till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge och knyter samman tre regionala kärnor.

– Tvärförbindelse Södertörn är en viktig satsning i södra Stockholm som knyter ihop regionen och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Sven Söderlind är byggnadsarkitekt på Ahlqvist & Almqvist arkitekter som står för gestaltningen tillsammans med landskapsarkitekter från Tyrens och Sven A Hermelins. 

− Tvärförbindelse Södertörn kommer bland annat att avlasta den trafik som kommer från den nya hamnen i Norvik i Nynäshamn. Därför är leden godkänd för tung trafik, säger han.

Trafikverket har med Ahlqvist & Ahlmqvists hjälp haft en hög ambitionsnivå för gestaltningen av trafikleden. Stora delar av vägen ligger i tunnel för att spara natur och miljöer såsom åkrar, ängar och skogar som just denna sträckning till stor del omfattas av. En separat gång- och cykelbana byggs också längs hela stråket. 
 
− Det är sammanlagt 4,8 km tunnel i tre delar, 0,7km, 1,1km och 3,0 km varav den längsta går under Flemingsbergsskogen som har höga naturvärden, säger Sven Söderlind. 

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029. Regeringen satsar nu 13,3 miljarder kronor på projektet, vilket är 8,8 miljarder kronor mer än i den förra planen.

Byggstarten beräknas bli 2023 och den totala kostnaden drygt 15 miljarder kronor.