Nyheter

Grönt ljus för ny stadsdel i Västerås

Södra Källtorp. Foto: Archus.

Detaljplanen för Södra Källtorp i centrala Västerås vunnit laga kraft. Det betyder att man är ett steg närmare i att realisera planerna för en ny stadsdel med 700 bostäder, äldreboende, förskola, trygghetsboende, samt idrottshall.

Vad gör man av en tom gymnasieskola på 35 000 kvadratmeter? På uppdrag av Västerås stad har Archus Development tagit fram en utbyggnadsstruktur och process för utveckling av en ny stadsdel med bostäder, ett modernt äldreboende, trygghetsbostäder, en idrottshall och en förskola.

Planeringen för utbyggnaden av områdets infrastruktur samt rivning av det som tidigare var Wenströmska skolans lokaler kommer att ske nu under våren och markanvisningen av den första etappen kommer att starta till sommaren. 

– I dagarna är det sex år sedan vi startade Archus Development och arbetet med Wenströmska skolan var vårt första allra uppdrag. Därför är det naturligtvis extra roligt för oss att bygget av den nya stadsdelen nu fått grönt ljus, säger Michael Larsson, vd för Archus Development. 

Archus Developments uppdrag har varit att förhandla fram försäljning och inhyrning inför byggnation av samhällsfastigheterna, att driva processen kring val av bostadsaktörer via en markanvisningsprocess. Inom uppdraget har även arbetet med alla affärs- och genomförandefrågor i projektet, samt att stötta Västerås stads planhandläggare i detaljplanearbetet ingått.