Byggprojekt

Grönt ljus för spektakulära Masthugget Väst

Masthugget Väst byggs vid Masthuggskajen i centrala Göteborg. Bild: Vilborgs Arkitekter

Byggnadsnämnden i Göteborg gav nyligen klartecken för ett kombinerat P-hus med idrottshall vid Masthuggskajen i centrala Göteborg. Ledbelyst text på fasaden ska få oss att tänka på både klimatet och musikstaden Göteborg.

Totalt kommer bygganden att rymma 700 P-platser i de sex första våningsplanen, en idrottshall ska byggas på våning sju och i de två översta våningsplanen planeras för verksamhetslokaler som kontor, kafé- och restaurangverksamhet.

Ska harmoniera med stadsrummet

Bakom projektet står Göteborgs Stads Parkering, Higab och idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF). Bygglovs-beslutet som klubbades av nämnden i maj gäller enbart de sju första våningsplanen.

– Vad gäller byggnadens innehåll och användningsområde så avspeglas det tydligt i den utvändiga formen. Formmässigt harmoniserar byggnaden till det storskaliga stads- och landskapsrummet längs med genomfartsleden, hamnområdet och älven i norr samt till den småskaligare befintliga och planerade bebyggelsen i övrigt, säger Niklas Källqvist, bygglovarkitekt på stadsbyggnadskontoret. 

”Gbg for life yeah”

Byggnaden får en BTA-yta på drygt 36 000 kvadratmeter. På taket blir det sedum och fasaden kommer att kläs med träribbor, perforerad plåt, butungpaneler, betong, glaspartier och en hel del gröna växter.  

Kortsidorna ska prydas med två konstverk. På ena sidan ska det med blå led-belysning stå ”There is no such thing as bad weather” och detta ska vara en ”Reflektion över vår egen roll i det förändrade klimatet”, enligt konstnären Superflex. Den andra kortsidan ska prydas med ”Gbg for life yeah” vilket enligt konstnären Ilja Karilampi ska vara en koppling till musikstaden Göteborg.

Vilborg arkitekter har ritat huset och LPE Sverige har redan påbörjat mark- och schaktningsarbeten vid platsen.