Nyheter

Grönt ljus för Unihak-ställningar

Ställningarna höll inte måttet. Arbetsmiljöverket förbjöd tre företag att sälja vissa byggnadsställningar med komponenter av märket Unihak. Nu får de leverera igen, men bara för att användas på lägre bygghöjder och med mindre belastning.

Unihak ägs av ett danskt företag som i sin tur lägger ut tillverkningen. När det visade sig att byggnadsställningarna var av sämre kvalitet än vad typkontrollintyget från 2008 visade, ryckte Arbetsmiljöverket in.

Arbetsmiljöverket, som inte kunde göra något mot det danska företaget, förbjöd de svenska återförsäljarna, däribland Bromölla Ställningsmontage, att leverera ställningar med komponenter från Unihak. Verket krävde också att produkter skulle återkallas. Två av förbuden och återkallelsekraven överklagades till länsrätten.

Vad som sedan hände var att Unihak frivilligt ändrade typkontrollintyget, förklarar Arbetsmiljöverkets handläggare Åke Norelius.?

— Unihak har därmed erkänt att komponenterna inte höll måttet, säger han?

Det nya typkontrollintyget, som utfärdades den 11 januari 2010, har anpassats till den utformning ställningen och dess komponenter numera har. Beroende på att ett antal komponenter har lägre hållfasthet och bärförmåga än tidigare kan inte ställningen byggas till samma höjd och inte heller kan den belastas på samma sätt som enligt det tidigare intyget.

Därmed är de tidigare förbuden och kraven överspelade, liksom överklagandena till länsrätten. Arbetsmiljöverket förelägger nu i stället Bromölla ställningsmontage och Alustep AB att se till att informera dem de levererat ställningar till om de nya villkoren. Företagen har tre veckor på sig att göra det, föreläggandena är förenat med ett vite på 200 000 kronor.