Nyheter

Grönt tak på äldreboende <br></br> i Båstad

NCC Construction bygger ett nytt äldreboende i Östra Karup i Båstad. Om ett år kan 24 personer flytta in i en byggnad med såväl solfångare som gröna växter på taket.

En omkring 200 kvadratmeter stor grönyta med sedum och andra fetbladsväxter kommer att pryda de nya vårdbyggnad som ska byggas i anslutning till Åsliden äldreboende i Östra Karup.

En trädgård anläggs på gården med porlande vatten och bärbuskar. Tanken är trädgården tillsammans med det gröna taket ska ge de äldre en vacker och stimulerande miljö.

Andra fördelar med taket är att det kräver mindre underhåll och bidrar till bättre utomhusmiljö då växterna minskar halten partiklar och luftföroreningar i luften. Dessutom kommer en 100 kvadratmeter stor solfångare bidra med varmvatten.

Uppdragsgivare är det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB och ordern är värd närmare 36 miljoner kronor.

NCCs arbeten på området påbörjades i mitten av januari och vårdhemmet beräknas vara klart i januari 2010. Då kan 24 personer flytta in på Åsliden. Båstad har en hög andel äldre befolkning och allt fler personer får med tiden ett ökat vårdbehov. Några nya äldreboendeplatser har inte byggts i Båstad kommun sedan i mitten av nittiotalet, så tillskottet är välbehövligt.

— Många äldre som i dag får hjälp i hemmet kan beredas plats här utifrån den enskildes behov, säger Magnus Ohlsson, områdeschef för kommunens äldreomsorg i Båstad och Östra Karup, i ett uttalande.