Nyheter

Grönt tingshus byggs i Jönköping

En ny domstol ska byggas i Jönköping. Redan i december startar arbetet som ska sysselsätta närmare 100 personer.

Det är Domstolsverket som ska samlokalisera tingsrätten och en ny förvaltningsrätt i byggnaden, som blir 10 000 kvadratmeter stor, fördelat på sex våningar. Kontraktet uppgår till cirka 140 miljoner kronor.

Byggherren Norrporten och Skanska för nu samtal om miljöcertifiera byggnaden enligt det internationella certifieringssystemet Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). Skanska arbetar också utifrån konceptet Grön Arbetsplats där bland annat belysning, uppvärmning och annan energianvändning anpassasför att vara så låg som möjligt.

Bygget, som genomförs som ett partneringprojekt, satte igång i december förra året och det nya tingshuset kommer att stå klart sommaren 2011. Projektet kommer att sysselsätta närmare 100 personer.