Nyheter

Grontmij får ny vd

Leif Bertilsson har utsetts till ny Sverige-vd för teknikkonsultföretaget Grontmij.

Den nuvarande vd:n Ulf Palmblad tar klivet upp i koncernledningen och blir ansvarig för infrastruktur. Dessutom blir han styrelseordförande för dotterbolagen i Holland och Belgien.
Leif Bertilsson är i dagsläget divisionschef och har ingått i den svenska ledningsgruppen sedan 2006.

– Sverige har utvecklats mycket starkt de senaste åren genom ett målmedvetet förändringsarbete. Jag kommer att fortsätta att utveckla vårt arbetssätt, vässa vårt kunderbjudande och driva på förnyelsen i branschen, säger Leif Bertilsson i ett pressmeddelande.

Samtidigt som bytet på vd-posten genomförs en organisationsförändring som innebär att Grontmij lämnar den geografiska indelningen och övergår till en indelning i tre verksamhetsgrenar; infrastruktur, vatten och energi, samt planering och design.

Organisationsförändringarna är en del i Grontmijkoncernens nya femårsstrategi, där fokus ligger på lönsam tillväxt och ökad samverkan över landsgränserna. Förändringarna träder i kraft under det första kvartalet 2010.