Nyheter

Grundarsläkten tillbaka <br></br> i JM

Arvingarna till fastighets- och byggkungen Einar Mattsson går in som ny huvudägare i JM, bolaget som grundades av Einars bror John Mattson. Det skriver Affärsvärlden.

Det är holdingbolaget Einar Mattssons dotterföretag Heirloom Asset Management som vid årsskiftet ägde aktier motsvarande 3,7 procent av rösterna i JM, enligt SIS Ägarservice. Det gör Einar Mattsson till femte största ägare, och den största icke institutionella i JM.

Aktieköpen av Heirloom (engelska för arvegods) har skett successivt under 2008, en period då JM-aktien har sjunkit kraftigt. Kursen har gått från över 140 kronor förra våren till dagens strax över 40 kronor. Grovt räknat handlar det om aktieköp till ett värde på ett par hundra miljoner kronor.

Stefan Ränk, dotterson till Einar Mattsson och vd för koncernen i dag, varför har ni köpt aktierna?
— Vi tycker att värderingen har sett attraktiv ut. Vi har ju följt JM sedan det startade egentligen, därför tycker vi att vi känner bolaget väl.

Har ni några ambitioner att vara med i styrelsen i JM?
— Det är ingen fråga för oss just nu och en sak för valberedningen. Vi har goda relationer med bolagsledningen sedan en lång tid tillbaka.

Du säger goda relationer, har det funnits något affärssamarbete mellan era bolag före de här aktieköpen?
— Nej, det har det inte. Men under de 65 år som bolagen varit verksamma har ju våra vägar naturligtvis korsats några gånger.

Har ni några planer på att köpa mer aktier?
— Det kan jag inte uttala mig om nu, men om värderingen fortsätter att vara så attraktiv är det någonting vi får se över.

Einar Mattsson AB är i dag ett av Stockholms största bygg- och fastighetsbolag med basen i Stockholm. Bolaget äger bland annat 5000 bostadslägenheter i huvudstaden. Genom att både vara ägare och byggare av bostäder i Stockholm är det mycket likt det JM som man nu har köpt in sig i.

Einar Mattsson-koncernen omsatte 823 miljoner kronor 2007 och hade vid årsskiftet 2007/2008 tillgångar på 1,6 miljarder med en soliditet då på 15 procent. Marknadsvärdena på fastigheterna ligger säkerligen en bra bit över det.

Einar Mattsson, född 1904, gick bort 2001. De som nu styr bolaget är hans dotter Marianne Ränk, och hennes barn, däribland vd:n Stefan.

Brodern John Mattson behöll själva fastighetsdelen av sitt imperium, vilket lever kvar än i dag som ett familjeägt fastighetsbolag med samma namn. John Mattson AB, också det en stor fastighetsägare i Stockholm, ägs och drivs i dag av dottern Kerstin Skarne, som köpte ut sina två andra systrar 2004.

1965 sålde John Mattson (som av någon anledning stavar med ett s) byggdelen JM till Industrivärden. Bolaget börsintroducerades 1982 och fem år senare blev byggjätten Skanska storägare. Dessa aktier såldes år 2000, varefter JM har saknat tongivande ägare. Tills nu.

Anders Billing / Affärsvärlden

Affärsvärldens hemsida