Nyheter

GTIN införs sommaren 2022

Lennart Skog, Category Manager på NCC. Foto: Joakim Kröger, NCC

GTIN, Global Trade Item Number, ska införas från första juli 2022. Det rekommenderar landets större byggentreprenörer och flera branschorganisationer.
– Vi ser att med hjälp av GTIN kan vi kraftigt förbättra spårbarheten för byggmaterial, säger Lennart Skog på NCC.

Lennart Skog är category manager och NCC:s representant i GTIN-gruppen. Redan 2018 fattade gruppen beslutet att använda GTIN som standardiserade artikelidentifierare i Sverige. Men någon tidpunkt bestämdes inte vid tillfället. 

– Vi konstaterar nu efter tre och ett halv år att det inte har hänt så mycket. Så därför bestämde vi nyligen att från och med första juli 2022 vill vi börja använda GTIN för att spåra artiklar digitalt. Detta är ett branschbeslut och vi som står bakom detta är alla tunga aktörer. Några bakslag har vi inte fått sedan beslutet togs 2018, säger han. 

Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. 

Fram till den 1 juli 2022 bör, enligt gruppen som beslutet om införandet, därför alla branschaktörer ansluta sig till användandet av standarden.

– Med GTIN som standard i byggbranschen möjliggör vi både spårbarhet i byggprocessen och att unika data kan kopplas till varje produkt i det digitala informationsflödet, säger han.

Aktörerna som fattade det branschgemensamma principbeslutet 2018 var NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance.

– Genom det här initiativet kan vi tillsammans skapa en säkrare, effektivare och smartare byggbransch samt bidra till en mer hållbar samhällsbyggnad, säger Lennart Skog.