Infrastruktur

Gullbergsbron på plats i Olskroken

Gullbergsbron på plats över Gullbergsån i Olskroken i Göteborg. Foto: Tim Cato

Under veckan har arbetet pågått med att skjuta över den 500 ton tunga stålbron över Gullbergsån i Olskroken i Göteborg. Tidigt på onsdagsmorgonen var den på plats.

Olskroken bedöms vara en av de mest ansträngda järnvägsknutarna i landet. Där möts fem av de mest trafikerade banorna. Men med nya broar ska spåren särskiljas och bättre förutsättningar skapas för tågtrafiken.

Gullbergsbron är den fjärde bron som byggs av totalt sju – sex järnvägsbroar och en cykelbro. Byggnationen av bron startade 2018 är nu halvvägs i mål, 2025/2026 kommer bron ha dubbelspår och trafikeras främst av Västlänken och Västra Stambanan.

Gullbergsbron lanserades genom att bron sköts ut den första biten över ån. På andra sidan ån stod en kran för att möta upp och hjälpa till att lyfta samt styra bron på plats mellan brostöden som finns på vardera sida. Den största utmaningen har, enligt Peab, varit planeringen av lanseringen och samordningen vid landfästet då krafterna är stora.

– Genom ett gott samarbete mellan Nordec och Peab där vi har använt varandras kunskaper och erfarenheter har vi tillsammans hittat bra lösningar och klarat av att hålla tidplanerna, säger Andreas Lundgren som är blockchef för brokonstruktionen på Peab.

Bron är producerad av cirka 500 ton stål från SSAB:s stålverk i Brahestad, Finland och är 60 meter lång. Delarna till bron producerades i Finland av Nordec därefter har bron monterats på plats i Göteborg under vintern för att nu skjutas ut.

– Att vi valt att montera bron på plats har sin bakgrund i att en färdig bro skulle bli väldigt stor och svår att transportera, och att vi kunde minska klimatbelastningen avsevärt genom att förbereda en yta och montera materialet lokalt i Göteborg fortsätter Andreas Lundgren.

Materialvalet beror på brons långa spännvidd, med en betongbro skulle ett brostöd mitt i Gullbergsån behövts, som bland annat omgärdas av restriktioner för grumling samt växtlighet av den utrotningshotade växten Knölnate som frodas i ån.

Fakta om projekt Olskroken planskildhet

• 7 broar byggs, varav 1 gångbro och 6 järnvägsbroar

• Ca 650 tåg/dygn trafikerar området

• En komplett spåranläggning med ca 10 000 m enkelspår, varav 3 800 meter på bro/ramp/däck, 38 växlar och 2 spårkryss.

• Markförstärkningar med ca 50 mil pålar

• Ledningsomläggningar

• Byggnation pågår (2018-2025/26)