Nyheter

Gyllene tider för Skanska fastighet

Samma dag som Skanska Fastigheter tecknade avtal med en ny, stor hyresgäst presenterade bolaget hur verksamheten utvecklas. Och det var en positiv syn som förmedlades.

– Det har sett bra ut under 2007 och har börjat bra 2008, säger Anders Kupsu, vd för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Norden.
Trots vakanser på kontorsmarknaden mötte Skanska en stor efterfrågan under 2007.
– I kampen mellan nytt och gammalt blev det tydligt vem som är vinnaren, säger Anders Kupsu.

Den höga vakansgraden består — precis som efterfrågan på nybyggt. Totalt under rekordåret 2007 tecknades avtal om uthyrning av 250 000 kvadratmeter på de nordiska marknaderna.

Den positiva synen gäller i alla tre storstäderna. I Malmö finns många byggrätter att utnyttja. I Stockholm noteras att gränsen för vad som är ett hett, centralt läge flyttas närmare Centralstationen. Naturvårdsverket lämnade exempelvis 15 000 kvadratmeter vid Klarastrand men lokalerna var lätta att hyra ut.

Skanska Fastigheter Stockholm har tecknat hyresavtal med Dell om 3 700 kvadratmeter för kontorsfastigheten Hagaporten III i Solna. Därmed återstår cirka 6 300 kvadratmeter kontor att hyra ut i fastigheten på 28 000 kvadratmeter.