Nyheter

Hälften ger hantverkare underkänt

Hantverkare som inte håller tiden är det största problemet för hemmafixaren. Det visar en ny opinionsundersökning. Men kvaliteten på jobbet som utförs är däremot bra.

47 procent av de 1 008 personer som tillfrågats i försäkringsbolaget If:s opinionsundersökning har någon gång haft problem med hantverkare i sina hem.

Problemet har främst gällt hantverkarnas tidsuppfattning, att arbetet drar ut på tiden eller att de inte kommit till överenskommen tid.
26 procent av de svarande uppgav att de råkat ut för att jobbet försenats. 9 procent uppgav att hantverkaren över huvud taget inte dykt upp.

— Min erfarenhet är att det i nio fall av tio är bristande kommunikation bakom den här typen av missnöje. Hantverkarna måste bli mycket bättre på att ha en löpande kontakt med sina kunder. Fastnar man i en bilkö så måste man ringa, har det dykt upp ett akut jobb som man måste prioritera måste man förklara det för den kund som får vänta, säger Peter Andersson, skadechef på If.

Bara drygt en av tio av de tillfrågade (12 procent) uppgav att de varit missnöjda med kvaliteten på hantverket. Ungefär lika många (13 procent) uppgav dock att jobbet blivit dyrare än man sagt från början.