Nyheter

Hallå där Anders Danielsson

…vd på Skanska Sverige. Hur ser du på konjunkturutvecklingen i landet?

– Väldigt positivt. Vi har haft en bra orderingång. Framförallt för bostäder i egen regi, där försäljningen går bra, och åt externa kunder. Efterfrågan för husmarknaden är god. Men även infrastruktursektorn ser stabil ut. Vilka regioner är hetast? – Främst storstäderna, där vi ser starkast tillväxt, allra tydligast i Stockholm och Malmö. Men vi ser en generell ökning av efterfrågan, även i andra regioner. Vad har Skanska för strategi för att möta den utvecklingen? – Det är lönsam tillväxt som är strategin för de närmsta fem åren och i Sverige har vi fått en bra start för att kunna leverera enligt den strategin. Och mer konkret – hur ska det gå till? – Vi ska öka vår projektutveckling och bygga mer i egen regi, men har också en god orderingång för att ta uppdrag åt andra. Vad är den största utmaningen? – Vi räknar med att anställa 2 000 personer de närmsta åren, så den stora utmaningen är att hitta rätt personer. Vi rekryterar från högskolorna, men måste också hitta erfarna projektledare, projektchefer och produktionschefer.