Hallå där Anders Danielsson

Hallå där Anders Danielsson
…vd på Skanska Sverige. Hur ser du på konjunkturutvecklingen i landet?

– Väldigt positivt. Vi har haft en bra orderingång. Framförallt för bostäder i egen regi, där försäljningen går bra, och åt externa kunder. Efterfrågan för husmarknaden är god. Men även infrastruktursektorn ser stabil ut. Vilka regioner är hetast? – Främst storstäderna, där vi ser starkast tillväxt, allra tydligast i Stockholm och Malmö. Men vi ser en generell ökning av efterfrågan, även i andra regioner. Vad har Skanska för strategi för att möta den utvecklingen? – Det är lönsam tillväxt som är strategin för de närmsta fem åren och i Sverige har vi fått en bra start för att kunna leverera enligt den strategin. Och mer konkret – hur ska det gå till? – Vi ska öka vår projektutveckling och bygga mer i egen regi, men har också en god orderingång för att ta uppdrag åt andra. Vad är den största utmaningen? – Vi räknar med att anställa 2 000 personer de närmsta åren, så den stora utmaningen är att hitta rätt personer. Vi rekryterar från högskolorna, men måste också hitta erfarna projektledare, projektchefer och produktionschefer.

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Vinstvarning från NCC
Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”