Nyheter

Hallå där Irena Franzén…

Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig hos Ledarna.
Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig hos Ledarna. Foto: Ledarna

Hallå där Irena Franzén, avtals- och branschansvarig Ledarna. Ledarna har växlat yrkandena med Byggföretagen, vilket är det viktigaste av Ledarnas yrkanden?

– Ledarnas viktigaste yrkande är att förbättra tillämpning av vårt löneavtal Ledaravtalet. Vi ser en alldeles för stor följsamhet till andra förbunds löneavtal, vilket hämmar den lokala lönebildningens grundidé som knyter an till företagets produktivitet och lönsamhet. Här behöver vi som centrala parter ta ett större ansvar att stötta de löneavtal som tecknats med Ledarna.

Ni pratar också om Hållbara chefer, vad är det?
– Det är ett annat mycket viktigt yrkande och det handlar om chefens egna förutsättningar och vardag. De organisatoriska förutsättningar som krävs för att hantera alla delar i chefsuppdraget behöver finnas på plats för att chefer ska vara hållbara över tid.  Tillsammans med Byggföretagen har vi gett ut rapporten Att vara chef och Ledare i Bygg- och anläggningsbranschen. Det är en kartläggning av chefers och ledares upplevda arbetsmiljö. I den rapporten kan man se att en del som vi behöver arbete med är återhämtningen efter arbetsintensiva perioder, en mycket viktig del för att du som chef ska var hållbar långsiktigt.

Hur går dina tankar om Byggföretagens yrkanden?
– Jag tänker att eftersom Byggföretagen kom med väldigt få yrkande så är det ett bra kvitto på vi redan har ett väl fungerande kollektivavtal som möjliggör flexibla lösningar. Stora delar av tjänstemannaavtalet möjliggör redan i dag lokala lösningar. 

På vilka punkter står ni som längst ifrån varandra?
– Vi är alldeles för tidigt i förhandlingarna för att kunna säga något om det. Däremot utgår jag från att Byggföretagen är måna om att följa och utveckla de kollektivavtal de tecknar med oss.

Hur påverkas avtalsrörelsen av den pågående lågkonjuknturen?
– Det brukar inte var lika mycket innehåll i avtalsuppgörelsen under lågkonjunktur men vårt löneavtal bygger på lokala förutsättningar och där har ju redan lokala parter kännedom om hur det går för bolaget.

Hur går förhandlingarna till med tanke på att det är flera bransch- och yrkesföreningar som ingår i Ledarna?
– Ledarna har en förhandlingsledare per delegation, i detta fall så är det jag. Sedan utser Byggcheferna en delegation (personer från branschen) utifrån de olika avtalsområdena som ingår i Bygg- och Fastighetsdelegationen. I denna ingår nio olika avtalsområden som är verksamma inom Bygg och fastighet. Tillsammans driver vi förhandlingarna från Ledarnas håll men när vi når i mål så är det Ledarna som organisation som är avtalspart i själva kollektivavtalet.

Det pratas om både Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet – vad är skillnaden?
– Tjänstemannaavtalet omfattar samtliga tjänstemän som är anställda vid ett företag som är anslutna till Byggföretagen. Regler som omfattas är exempelvis anställning, semester, sjuklön, uppsägning och föräldralön. Ledaravtalet är ledarnas egna löneavtal och det omfattar bara de som är medlemmar i Ledarna. Ledaravtalet är ett tillsvidareavtal. Det har inget sista giltighetsdatum vilket innebär att Ledarnas medlemmar behöver inte vänta in industrins märke. Ledaravtalet gäller för samtliga medlemmar som omfattas av kollektivavtal inom byggbranschen där Ledarna är part såsom Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Plåt och Ventföretagen, Måleriföretagen och Glasbranschföreningen.

Vad blir nästa steg i avtalsrörelsen?
– Vi fortsätter våra förhandlingar med siktet att komma i mål i början av april, sedan ska man komma ihåg att mycket kan hända under resan gång.