Nyheter

Hallå Där Leila Ekman

Leila Ekman blir ny stadsarkitekt i Ystads kommun. Hon kommer att få en framträdande roll när det gäller kommunens framtida utveckling, inte minst när det gäller resultatet av visionsarbetet för hela kommunen och den fördjupade översiktsplanen för Ystads stad.

Ekman är idag utvecklingschef i Arvika kommun. Hon har tidigare bland annat arbetat som kommunarkitekt i Hammarö kommun och Eda kommun samt som arkitekt på Forum Arkitekter. Hon är utbildad arkitekt SAR/MSA och har sin examen från Chalmers tekniska högskola.

När tillträder du?
Jag tillträder den 1 september.

Stadsarkitekt i Ystad är något av ett drömjobb för dig har vi förstått. Varför?

Jag besökte Ystad några gånger under min studietid. Jag såg i Ystad sinnebilden för den svenska småstaden, med välbevarad bebyggelse från alla olika epoker. Jag får möjligheten att arbeta i en stad som från början ligger på topp.

Har du redan nu någon vision för Ystad, såväl stad som kommun?
Jag tror att en vision, för att bli accepterad och vägledande, ska tas fram i samarbete mellan medborgare, näringsliv och politiker. Mitt arbete blir att fånga idéer, tankar och förslag, för att visa hur de kan komma till uttryck i den fysiska miljön.

Vad ser du för utmaningar  idag för en stadsarkitekt?
Jag har suttit i styrelsen för Sveriges Stadsarkitektförening i sex år, och sett att den stora frågan är att få kommunerna att överhuvudtaget hålla sig med stadsarkitekt. Därför är jag glad över att Ystad ser det som viktigt, och att just jag fått  det förtroendet.

 

Catharina Olsson-Lindh
[email protected]