Nyheter

Hallå där Samuel Lindén!

…som i augusti tillträdde som ny vd för Svensk Bygglogistik. Han har tidigare bland annat arbetat som verksamhetschef i bolaget och varit en av nyckelspelarna i bolagets utveckling de senaste åren.

Samma arbetsplats, men ny tjänst. Vad blir ditt fokus som vd?

Till stor del en utveckling av många av de frågor jag tidigare drivit inom bolaget, såsom verksamhets- och affärsutveckling. Utmaningen blir att visa att vi på Bygglogistik har gått från att 1998 sälja byggmaterial till att 2013 vara ett näst intill renodlat konsultföretag med spetskompetens inom logistikområdet. Vi måste visa våra kunder vad vi gör idag så att det blir naturligt för dem att arbeta med oss tidigare i projektcykeln. Detta öppnar naturligtvis nya kundgrupper för oss vilket också kräver ett nytt angreppsätt.

Vad vinner man med en god bygglogistik?

Framförallt innebär det att vi kan frigöra värdeskapande arbetstid för yrkesarbetare och tjänstemän, vilket ökar produktiviteten. Osäkerheten om när, var och hur material ankommer och skall hanteras på arbetsplatsen minskar. Yrkesarbetarna får en bättre arbetsmiljö när de inte behöver leta och bära byggmaterial i tid och otid. I tidiga skeden kan våra logistikanalyser identifiera viktiga flaskhalsar och kritiska moment vilket ger byggherren fler kriterier och ett bättre beslutsunderlag i valet av entreprenörer och leverantörer.

Är byggbolagen generellt duktiga på detta?

Vi ser en ganska tydlig trend att logistiken hamnar allt högre på entreprenörernas prioriteringslistor. I dag finns det logistiker lite överallt vilket inte var fallet för bara några år sedan. Risken är dock ofta att den utsedde logistikern inte får tillräckligt mandat och backning och blir överöst med allehanda uppgifter som gör att vederbörande inte hinner med det så viktiga proaktiva logistikarbetet. Detta har vi hörsammat och erbjuder kurser och stöd till dessa logistikansvariga, vi kan var ett bollplank och mentor för dessa individer och kan på så vis enkelt bidra med vår breda erfarenhet.

Du är endast 29 år, hur är det att vara en så pass ung vd?

Jag har arbetat på Bygglogistik i olika roller sedan 2007 så jag känner bolaget och alla medarbetare väldigt väl. Under denna tid har vi också vuxit väldigt mycket vilket har genererat många naturliga steg i utvecklingen av mitt chefs- och ledarskap. Men visst är det lite skrämmande att som 29-åring axla rollen och ansvaret som vd och veta att de flesta jag möter kommer att vara betydligt mycket mer erfarna och äldre än mig. Det blir upp till mig att genom mitt agerande visa att jag har kompetens nog för min roll. När vår tidigare vd och numera styrelseordförande Urban Wallin frågade om jag var intresserad av jobbet tvekade jag dock inte en sekund, med hans uppbackning känner jag mig helt trygg.

Catharina Olsson-Lindh
[email protected]