Nyheter

Hallå där Stefan Lindbäck

Stefan Lindbäck.

Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg, är nyss hemkommen från Peking, Kina, där han deltagit i ett träbyggnadsseminarium. På resan deltog även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och representanter från LRF Skogsägarna.

Vad gjorde du i Kina?

– Jag åker dit för att se och lära och dela med mig av Lindbäcks kunskap inom träbyggnad. Mitt uppdrag var att i seminarieform berätta hur man får tillstånd fler bostadshus genom träbyggande. Jag berättade om hur vår process ser ut vad gäller bland annat teknik, produktion och affärsmöjligheter. Ett annat syfte med resan var att skaffa mig en bild av vilken nivå Kina befinner sig på och hur Sverige ligger till i jämförelse.

Hur ligger Kina till inom trähusbyggande?

– De har en helt annan kultur vad gäller skogsnäring och skogsbruk. De har inte heller samma tradition av att bygga i trä, och normerna för träbyggande skiljer sig. De får exempelvis bygga max tre våningar höga hus med trästomme. De befinner sig där vi befann oss för 20 år sedan.

Kina är en stor importör av virke, bland annat från Sverige och Kanada. En debatt handlade om hur de skulle kunna bli mer självförsörjande vilket vore bra ur ett klimatperspektiv.

Vad lärde du dig av kineserna?

– De är väldigt duktiga på att göra affärer. Några fysiska beställningar på trähus kom vi inte hem med, och det vill vi inte ha heller eftersom Kina är en helt annan marknad. Däremot fick jag kontakt med personer som vill lära sig om träbyggande. Technology transfer handlar om att vi kan förmedla kunskap om teknik och processer och samtidigt dela med oss av egna misstag så att fel kan undvikas.