Nyheter

Hallå där… Ydre kommun

Hallå där…

…Louise Tollemark, tekniska kontoret, Ydre kommun.

Hur kommer det sig att ni har Sveriges lägsta avgifter?

Våra låga anslutningsavgifter beror delvis på att vi är en kommun med endast 3 600 invånare vilket gör oss till den nionde minsta kommunen i landet. Kommunens areal är dock stor 678 km2 vilket gör oss till en glesbygd med 5 invånare/km2. Vi vill därför självfallet locka människor att bosätta sig här och då kan låga taxor vara ett sätt att göra detta. Man bör också vara medveten om att eftersom vi är glesbygd så är det många fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet utan de har istället egna brunnar. Många av dessa fastigheter är fritidsbostäder som ägas av personer utanför kommunen och även personer från utlandet som danskar och tyskar.

Hur mycket kostar det?

Anslutningsavgifterna är 50 000 kr/år för vatten och avlopp. Om man endast ansluter sig till antingen vatten eller avlopp så halveras anslutningsavgiften till 25 000 kr Dessa priser är inklusive moms.

Hur många anslutningar rör det sig om per år? (Enfamiljshus och flerfamiljshus.)

Vad gäller flerbostadshus så har det inte byggts något sådant i Ydre sedan slutet av 1960-talet. Därför har vi heller inte haft några anslutningar. Vad gäller anslutningar för enfamiljshus kan man säga att det är i snitt en anslutning per år. Det byggs fler hus än så varje år men de flesta är på landsbygden och ansluter sig därför inte till VA-nätet.

Kommer avgifterna att ändras framöver?

Man håller nu på att se över taxorna och dessa kommer att ändras till årsskiftet. Jag tror inte att anslutningsavgifterna kommer att påverkas.