Nyheter

Hallandåsbygget gasar med kyla

Effektivare injekteringar, mer nedfrysning, femskift istället fyrskift. Så höjs tempot i tunneln genom Hallandåsen. Det västra tunnelröret ska byggas 30 procent snabbare än det östra.

När det västra tunnelröret nu börjar byggas i Hallandssåsen är geologin lika svår och vattenflödet knappast mindre än i den östra tunneln.

Förutsättningar är ändå bättre. Tunnelbyggarna vet nu att den nedfrysning som gjordes i den östra tunnelns svåraste partier fungerade bättre än väntat, att vissa injekteringar var sämre än förväntat och att borrmaskinens borrhuvud tog stryk på vissa partier.

De vet också att tempot måste höjas om den färdiga tunneln ska kunna invigas 2015 om planerat.

– Vi räknar med att kunna bygga den västra tunneln 30 procent snabbare än den östra, säger Per Rydberg, projektchef på Trafikverket.

Det ska göras genom att man utnyttjar tvärtunnlarna mellan de två huvudtunnlarna. Service- och säkerhetstunnlar kommer att vara 500 meter och de kan utnyttjas till att injektera och förstärka berget i huvudtunnlarna längdriktning. På svåra partier ska borrmaskinen bara behöva bearbeta förstärkt, tätat berg.

Nedfrysningen av 125 meter av den östra tunneln i fungerade bättre än väntat. Därför tar man till samma metod i den västra tunneln men utökar det frysta området till 200 meter.

– Nackdelen är med frysning är att det är så dyrt. Men eftersom vi räknar med att tidsvinsten ger besparingar så ökar inte kostnaderna, säger Per Rydberg.

Trafikverket och entreprenören Skanska-Vinci ökar arbetsinsatsen genom att gå upp från fyrskift till femskift och jobbar dygnet runt under årets alla dagar.

Borrmaskinen Åsa har renoverats och försetts med ett nytt borrhuvud som är mer slitstarkt och effektivare än det förra.