Nyheter

”Hallandsåstunneln blir rejält spårtillskott”

Ny Teknik skrev i november att den nya tunneln genom Hallandsåsen egentligen inte ökar spårkapaciteten förrän 2030. Problemet är en flaskhals söder om den nya tunneln. Men nu dementerar Banverket uppgifterna genom ett debattinlägg av Birgitta Hellgren, re

”Tunneln genom Hallandsås innebär ett både rejält och reellt tillskott i kapaciteten efter västkusten,” skriver Birgitta Hellgren i ett debattinlägg i Ny Teknik. ”Det finns nämligen redan ett dubbelt spårsystem som kan utnyttjas fullt ut när Hallandsåstunneln är klar.”

Hela frågan handlar om hur många tåg som spåren rymmer. I Banverkets information om Hallandsåstunneln har hävdats att åsen är den värsta flaskhalsen för järnvägstrafiken i södra Sverige. Endast fyra tåg i timmen kan köra där.

”Visst blir det ännu bättre den dag vi även kan bygga dubbelspår inne i Helsingborg. Men nyttan av tunneln i Hallandsås uppnås oberoende av detta. Att vi inte har möjlighet att göra allt samtidigt anser vi vore ett dåligt skäl att inte bygga klart tunneln i Hallandsås.”