Nyheter

Hallandsåstunneln försenas med tre år

Tunneln genom Hallandsåsen blir tre år försenad. Nu beräknas den stå färdig år 2015. Förseningen ger Skanska 600 miljoner mer i ett utökat kontrakt.

Järnvägen genom Hallandsåsen beräknas bli färdig för trafik 2015 i stället för 2012. Förseningen innebär en ökad kostnad om 800 miljoner kronor.

– Mot bakgrund av att efterfrågan på järnväg slår nya rekord är förseningen mycket olycklig, säger Lotta Brändström, chef för Banverkets investeringsdivision, i ett pressmeddelande.

Banverkets kontrakt med konsortiet Skanska-Vinci har utökats på grund av förseningen. Skanskas andel av det utökade kontraktet uppgår till 600 miljoner kronor.

Orsaken till förseningen och fördyringen uppges vara att berg- och vattenförhållanden var mer komplicerade än vad som hade kunnat förutses.

– Vi tycker det är beklagligt att projektet är försenat. Vi har nu träffat en överenskommelse som båda parter är nöjda med. Vi konstaterar att vi har en teknisk lösning som fungerar och att projektet kan genomföras på ett miljösäkert sätt, säger tunnelns projektdirektör Anders Rehnström enligt ett pressmeddelande.

Efter den här fördyringen landar den totala projektkostnaden för tunneln på 10,5 miljarder.

I dagsläget är 57 procent av tunneln byggd. Skanska-Vincis del av arbetena beräknas vara klara 2014.