Nyheter

Hallandsåstunneln håller tidsplanen

Tack vare ett högre tempo på tunnelborrmaskinen Åsa är nu 60 procent av tunneln genom Hallandsåsen borrad. Det svåraste partiet, Möllebackzonen, återstår dock. Tidsplanen håller — 2015 kan tunneln vara klar, skriver Ny Teknik.

Det senaste året har tunnelborrmaskinen arbetet sig framåt genom Hallandsåsen drygt 1 200 meter, i ett tempo som nästan aldrig uppnåtts tidigare.

En orsak till att det gått bättre är att man för cirka ett år sedan bytte borrhuvud på maskinen, skriver Ny Teknik. Det nya huvudet har större skärhuvuden, kuttrar, än det gamla, och dessa slits inte så snabbt. Antalet borrstopp för att byta skärhuvud måste inte göras lika ofta. Den aktiva tiden då maskinen är i drift är längre.

I januari borrades 108 meter tunnel, i februari 55 meter. I mars stod borren still på grund av underhållsarbeten.

I dagsläget är det knappt 900 meter kvar till den fruktade Möllebackzonen, som alltid ansetts vara det svåraste partiet, extremt uppsprucket och vattenförande.

Möjligheten finns dock att det ska gå rätt bra att ta sig genom. För zonen är nedfrusen, till mycket höga kostnader.

I andra partier kan dock vattnet rinna så kraftigt att grundvattenivåerna sjunker, framför allt om det blir en torr sommar. Därför höjs nu beredskapen. Övervakningen av grundvattnet och flödet i vattendrag och bäckar skärps. Blir sommaren torr kommer delar av åsen att bevattnas.

En speciell vattenledning har dragits uppe på åsen. Genom den går det att släppa på vatten och bevattna bäckar och våtmarker i de nedre delarna av åsen.

Det finns också vattenmagasin varifrån man kan köra vatten till hotade delar.

Hans Dahlquist / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se