Nyheter

Hallandsåstunneln till nytta först 2030

Den dubbelspåriga järnvägen genom Hallandsåsen ska klara 24 tåg i timmen när den äntligen står klar 2015. Men rälsen söder om tunneln kommer inte att klara dubbelspårig järnvägstrafik förrän 2030, på grund av eftersläpande spårutbyggnad.

— Banverkets planering är fullständigt obegriplig. Först bygger man tunneln genom Hallandsåsen för 10,5 miljarder, sedan gör man inte de utbyggnader som krävs för att kunna utnyttja tunneln, säger Peter Danielsson (m) kommunalråd i Helsingborg, till Ny Teknik.

Vid årsskiftet 1999-2000 skulle Banverket ha byggt ut Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Men fortfarande återstår enkelspåriga sträckor på flera ställen. Birgitta Hellgren, regiondirektör på Banverket, uppger till Ny Teknik att outbyggda sträckorna saknar finansiering.