Nyheter

Hållbara bostäder lockar

Hus byggda i trä anses vara mer miljövänliga jämfört med hus i betong, enligt en undersökning från Prognoscenter. Foto: David Valldeby

Bygg och fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är därför inte konstigt att det kommer allt fler krav på ett mer hållbart byggande, både från EU och lokalt håll. Men hur ser egentligen konsumenterna på hållbarhet kopplat till sin bostad? Värdesätter bostadsköparna att bostaden är hållbar och klimatsmart? En undersökning gjord av Prognoscentret visar att frågan är viktig för bostadsköparna – hela 80 procent uppger att det är viktigt att bostaden är klimatsmart vid flytt till en nybyggd bostad.

Idag är det en självklarhet att en nybyggd bostad ska vara anpassad efter rådande miljö och hållbarhetskrav. Att bygga hållbara bostäder kan samtidigt vara något som värdesätts av köparen och för att kunna bygga attraktiva bostäder behövs kunskap om konsumenternas syn på hållbara bostäder. Därför har Prognoscentret använt sig av en webbpanel och ställt frågor till 1154 personer gällande deras syn på hållbart boende och vilka preferenser som finns när det kommer till klimatsmarta lösningar i anslutning till bostaden.

Det är tydligt att svenskarna värdesätter hållbarhet kopplat till bostaden
Undersökningen visar att en övervägande majoritet (ungefär 80%) anser att det är viktigt att bostaden är klimatsmart vid flytt till en nybyggd bostad. Vad som också är tydligt är att det upplevs svårt att bedöma hur klimatsmart en bostad är, men att en miljöcertifiering eller miljömärkning gör bostaden mer attraktiv. På frågan om hur attraktivt det är att en bostad har en miljöcertifiering/märkning svarade 75 procent att det är attraktivt Allmänheten tycker alltså att det är viktigt att bostaden är klimatsmart, men det är svårt att bedöma detta och kanske just därför är en miljöcertifiering/märkning attraktiv. Det visar sig också att det inte spelar någon vidare roll vilken typ av miljöcertifiering/märkning det är – förtroendet är alltså stort för alla typer av miljöcertifieringar/märkningar.

Trähus ger positiva miljöassociationer
Även då många anser att det är svårt att veta vad som är bra respektive dåligt för miljön när det kommer till bostaden är det ändå vissa egenskaper som ger en bättre miljöassociation än andra. Undersökningen visar att hus byggda i trä anses vara mer miljövänliga jämfört med hus byggda i betong. Vi ser också att det anses vara bättre för miljön att renovera ett gammalt hus i stället för att bygga ett nytt från grunden.

Ovan nämnda attribut av en bostad fokuserar på själva byggprocessen och materialvalen,  men en annan aspekt av hållbart boende är hur hållbart det är när någon väl bor där. Detta innefattar bland annat elförbrukning, uppvärmning, vattenförbrukning. Det innebär även den boendes beteenden ur ett miljöperspektiv, t.ex.  sortering och återvinning av sopor, fordon i anslutning till bostaden, odling av egen mat osv. Här ser vi att ungefär hälften av respondenterna anser att det är mer miljövänligt att bo i ett nytt hus än i ett gammalt (20% svarade vet ej).

Det ska vara lätt att göra rätt – sopsortering nära bostaden attraktivt
Vi har redan konstaterat att det är viktigt för genomsnitts-svensken att bostaden är klimatsmart, men undersökningen visar också att de allra flesta vill leva mer miljövänligt än de gör idag. I undersökningen kartlades vilka hållbara och klimatsmarta egenskaper i en bostad som är attraktiva för en potentiell bostadsköpare och att kunna sortera sopor i närheten av den egna bostaden är något som uppskattas av många. Medelbetyget är 4,7 (på en sex-gradig skala) där nästan varannan person (42%) attraheras mycket av detta alternativ. Andra attraktiva egenskaper är energi- och vatteneffektiva vitvaror, miljövänlig uppvärmning och bra cykelförvaring. Alternativet med lägst betyg är laddstolpe för elbil, som har ett värde på 3,6, vilket fortfarande kan räknas som attraktivt. Vilka miljölösningar som är attraktiva varierar mellan åldersgrupper, t.ex. tilltalas unga mer av laddstolpe för elbil medan 46–55 åringar attraheras mer av bra cykelförvaring.

Vad säger då dessa resultat om svenskarnas syn på hållbara bostäder? Jo, att hållbarhet kopplat till bostaden är viktigt, miljöcertifieringar/märkningar är förtroendeingivande för en annars svårbedömd produkt (ur miljösynpunkt) och att många funktioner och egenskaper kopplat till boendet som underlättar att leva mer miljövänligt är attraktivt. Den optimala hållbara bostaden ligger i ett nyproducerat trähus där man renoverat en gammal byggnad i stället för att bygga nytt från grunden. Bostaden är miljöcertifierad/miljömärkt, det finns sopsortering nära bostaden, vitvarorna är energi- och vatteneffektiva och bostaden har en miljövänlig uppvärmning.


Sara Snöbohm
marknadsanalytiker
Prognoscentret