Nyheter

Hållbara städer på EU-agendan

Hållbart byggande ligger högt på den svenska EU-agendan inför höstens ordförandeskap. Stockholm presenteras som Europas miljöhuvudstad 2010 under ett EU-toppmöte i september.

För Sveriges del kommer klimatfrågan att vara den allra viktigare miljöfrågan under EU-ordförandeskapet i höst.

Den svenska regeringen vill koppla samman klimatarbetet med den finansiella krisen genom att lyfta fram satsningar inom ekoeffektiv ekonomi. På så sätt kan klimatomställningen förenas med ekonomisk utveckling och konkurrenskraft. Det hävdade miljöminister Andreas Carlgren (C) på en hearing i Rosenbad under fredagen.

I det arbetet kommer hållbart byggande att spela en viktig roll i regeringen EU-arbete.
– Satsningar på hållbara städer erbjuder stora möjligheter i det viktiga arbetet med att ställa om till en ekoeffektiv ekonomi, säger Andreas Carlgen.

Den 14-15 september kommer ett särskilt högnivåmöte att hållas i Stockholm om hållbara städer och hållbart byggande. Där kommer höga representanter från medlemsländerna att mötas officiellt för att se om EU kan göra mer för att ställa om Europas städer till att bli mer klimatsmarta och resurseffektiva.

Det finns på EU-nivå inte någon formell form för samarbete om stadsfrågor, men den svenska regeringen hoppas att mötet i september ska hjälpa till att lyfta fram frågan på den politiska dagordningen.

Stockholm stad är med och arrangerar mötet. Under en eftermiddag kommer deltagarna att få veta mer om varför Stockholm fått utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2010 och vad de styrande gör för att göra staden ännu bättre till 2030.